Hodnocení dopadu a výsledků sociální práce

 

 

Zpráva z regionálních setkání sociálních pracovníků v roce 2017

„Identita a institucionalizace sociální práce“

 časopis Sociální práce/Sociálna práca č. 6/2017

Informace z proběhlé akce zde.

Zprávu naleznete zde.

Zájemcům o studium nabízíme:

 • vysokoškolský způsob studia
 • prakticky zaměřenou výuku
 • odborné stáže a exkurze
 • odbornou praxi v rozsahu 25 % výuky
 • moderní zázemí
 • další aktivity (odborné přednášky, semináře, workshopy, projekty, dobrovolnickou práci pro neziskové a jiné organizace, znakovanou češtinu)
 • titul DiS. v oboru Sociální práce a sociální pedagogika a dodatek k diplomu – Europass
 • vysokou míru uplatnění na trhu práce
 • ubytování a stravování
Uplatnění v praxi
 • sociální pracovník
 • odborný sociální pracovník v sociálních službách
 • koordinátor pečovatelské služby
 • resocializační pracovník
 • referent státní správy
 • pracovník služeb zaměstnanosti
 • zdravotně sociální pracovník
 • poradce v sociálních službách
   nově od 1. 9. 2018 také
 • asistent pedagoga
 • pedagog volného času
 • vychovatel v zařízeních sociálních služeb
 • vychovatel školní družiny, domova mládeže, internátu
 • vychovatel školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy

Poznáváme se navzájem

 

Z důvodu naplněné kapacity konference byl pozastaven příjem přihlášek.

Informace o studiu naleznete zde.

Přijímací řízení 2018/2019

Příhláška ke studiu
 

Další informace