Sbírka pro MOMENT                    

V únoru 2017 u nás na VOŠS  proběhla sbírka šatstva a různých věcí pro MOMENT o.p.s.- tak trochu jiný obchod. Vybrané věci jsou prodávány v šatnících organizace Moment na různých místech Ostravy a veškerý výtěžek je věnován spolupracujícím neziskovým organizacím, pro které jsou obchody určeny, jako jsou Žebřík a mobilní hospic Ondrášek. Peníze tedy putují na dobrý účel pečlivě vybraných sociálně či enviromentálně prospěšných projektů.

Žebřík je denní stacionář a poskytuje své služby lidem s postižením a jejich rodinám. Svým klientům poskytuje nezbytnou míru podpory, která vede k nezávislému a plnohodnotnému životu.

Mobilní hospic Ondrášek pečuje o člověka s vážným onemocněním, kde již není možná další léčba a jeho život se chýlí ke konci. Domácí hospicová péče Ondrášek je pro všechny, kdo chtějí prožít poslední okamžiky se svou milovanou osobou v teple svého domova.

Pro tuto sbírku se nám podařilo oslovit a také získat dvě další školy, a to Střední zdravotnickou školu v Ostravě a Gymnázium Volgogradská v Ostravě Zábřehu. I tyto školy přispěly svým výtěžkem na dobrou věc.

Sbírka v tomto školním roce probíhala měsíc a dala základ pro další spolupráci s organizací MOMENT o.p.s. I do budoucna plánujeme pomáhat takovéto smysluplné aktivitě a pořádat další sbírky.

Všem zúčastněným studentům moc děkuji.

Mgr. Vendula Schystalová

Vložený obrázek 1

 

Sbírka: Nová šance

V lednu byla předána sbírka pracovního oblečení pro muže propuštěné z výkonu trestu sociální pracovnici organizace Nová Šance ing. Renatě Toporčákové.

Touto cestou děkuje sociální pracovnice a zejména klienti výše uvedené organizace všem studentům a studentkám, kteří sbírku podpořili. K poděkování se připojuji i já a těší mně, že Vás sbírka oslovila.

Mgr. Zita Mickertsová

TŘÍKRÁLOVÁ  SBÍRKA  2018

My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví přejeme Vám. Kašpar, Baltazar, Melichar K+B+M 2018.   Pořadatelem sbírky v celé ČR je Charita Česká republika.

I v letošním roce se  Tříkrálové sbírky 2018 zúčastnila Charita Ostrava ve spolupráci s Vyšší odbornou školou sociální v Ostravě. Z řad našich studentů se do sbírky zapojilo od úterka 2.1.2018 do neděle 7.1.2018 šest tříčlenných skupinek (koledníků). Konkrétně se jednalo o tyto studenty:

1.A    Kutáčová Kristýna, Talašová Adéla, Golasová Veronika

1.B    Chovancová Vanesa , Valušková Radka, Gajdošíková Eva

1.C    Hrušková Pavla, Volná Barbora, Budinová Kristýna

2.A   Kuřavová Barbora, Dvořáková Veronika , Brzežková Darina

2.A   Králová Lucie, Chorovská Aneta, Holušová Barbora

3.A,3.B    Horváthová Marie, Kašparová Katka, Hykelová Barbora

Jednotlivé skupinky chodí od domu k domu a nebo koledují po ulicích a přináší lidem radostnou zvěst vánočních svátků, obdarovávají  je drobnou pozorností. Současně koledníci prosí o finanční příspěvek do úředně zapečetěné válcovité kasičky, opatřené charitním logem.Vedoucím skupinky musí být dospělá osoba, vybavená průkazem koledníka.

Z daru, který vybrali koledníci do kasičky, pomůže 65 % přímo ve vaší obci nebo regionu, 15 % využije na své projekty vaše diecézní Charita, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % je režie sbírky.

Někteří studenti se zapojili tak, že oslovovali i hokejový tým, který měl utkání na kluzišti na Masarykově náměstí. To jak se to našim studentům podařilo, posuďte sami z přiložených fotografií.

Finanční prostředky získané v Tříkrálové sbírce 2018 plánuje Charita - Diecéze Ostrava-Opava použít například pro tyto projekty:

  • Mobilní hospic a ošetřovatelská služba sv. Kryštofa
  • Charitní dům sv. Benedikta Labre – terénní programy
  • Šatník Charity Ostrava – Ostrava Vítkovice
  • Hospic sv. Lukáše – Ostrava Výškovice
  • Charitní středisko Michala Magone – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Ostrava Dubina.

Tříkrálová sbírka obnovuje starou lidovou tradici tříkrálových koledníků, předávajících radostnou zvěst o Bohu, který se nám skrze Kristovo narození stal blízkým a miluje všechny lidi. Konáním sbírky dostáváme možnost zapojit se do pomoci trpícím a potřebným lidem, kteří žijí u nás i v zahraničí.

Celkem za školu VOŠS bylo vybráno: 14 905,- Kč.Všem, kteří se podíleli na úspěšné realizaci Tříkrálové sbírky 2018 velice děkujeme!

Organizátoři akce Mgr. Webrová Adéla.

Fotogalerie zde.

Sbírka cukroví a čisticích prostředků

V prosinci organizovala sbírku cukroví a čisticích prostředků pro klienty Charitního domu sv. Benedikta Labre - nízkoprahového denního centra pro osoby bez domova v Ostravě – Vítkovicích naše studentka Zuzka ze třídy D3.B.

Klienti velice děkují a já se připojuji. Je moc dobře, že Vás i tato sbírka oslovila.

 

Mgr. Zita Mickertsová

Spolupráce naší VOŠ s Českým rozhlasem Ostrava na projektu „Ježíškova vnoučata“

Studentky 1.A reprezentovaly naši školu a vystoupily s pásmem vánočních písní a koled v Domově pro seniory Slunečnice a tím jsme se jako škola zapojili do milého projektu s názvem „Ježíškova vnoučata“ a to vše ve spolupráci s Českým rozhlasem Ostrava. Senioři nás netrpělivě vyhlíželi a pracovníci domova v čele s panem ředitelem nás mile přivítali.

Ještě před vystoupením a dílničkami studentky poskytly interview reportérce rozhlasu a v průběhu sobotního rozhlasového vysílání se jejich slova a zpěvy dostaly do živého vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Ostrava. 

A tak nám mile ubíhalo adventní sobotní dopoledne. Roli Ježíškových vnoučat přijaly studentky 1.A: Lenka Bémová, Markéta Kavková, Veronika Bičovská a Alena Bičovská. Vezmeme-li to výjimečně od konce - tvořily se seniory andělská křídla z papíru, perliček a mašlí, která si mohou obyvatelé domova zavěsit do okna nebo položit na stůl. Někteří senioři se do tvoření natolik zabrali, že nespěchali ani na oběd.

Samotnému tvoření však předcházelo vystoupení Aleny, Veroniky, Markéty, Vladany a Lenky. Krásně zpívaly vánoční písně a koledy, recitovaly básně. V programu nechyběly Rolničky, Půlnoční, Pásli ovce Valaši, Půjdem spolu do Betléma, Tichá noc, Vánoce Vánoce přicházejí a další. Potěšilo nás, když se senioři i personál přidávali a tleskali.

Atmosféra byla sváteční a svátečně se ustrojili i diváci. Paní Marie se dokonce i sama namalovala, přesto, že má zdravou jen jednu ruku a vypadala báječně. Obyvatelé si považovali, že mezi ně přišel někdo mladý a věnoval jim svůj čas.

Dík patří Vám, studentky z 1.A, které jste se na celou akci připravovaly ve volném čase, přijely, ač bydlíte daleko od Ostravy a zpívaly a hrály jste na Orffovy nástroje tak dojemně krásně, že by bylo škoda si to zase někdy nezopakovat.

Mgr. Zita Mickertsová, vedoucí učitelka studijní skupiny 1.A

Další informace