15. ročník na VOŠS

 

 

Jako každoročně se i letos  uskutečnila veřejná sbírka Bílá pastelka na Vyšší odborné škole sociální v Ostravě. Proběhla 15.10. 2014 a z celé Vyšší odborné školy sociální se jí účastnilo celkem 38 dvojic studentů. Naše škola při této akci již dlouhodobě spolupracuje s Tyfloservisem a Tyflocentrem v Ostravě.

 

Studenti školy se již opakovaně do sbírky aktivně zapojili. Studenti ve dvojicích na území města Ostravy prodávali bílé pastelky a rozdávali propagační materiály Tyfloservisu a Tyflocentra. Finance získané touto sbírkou budou využity pro vzdělávací programy nevidomých a slabozrakých. Jsme rádi, že jsme se mohli zapojit do celonárodní sbírky a tímto ji podpořit.

 

Přehledná tabulka předcházejících  ročníků Bílé pastelky:

rok

výtěžek z pastelek (Kč)

2013

1 826 653

2012

1 871 405

2011

1 752 230

2010

2 208 467

2009

2 342 648

2008

3 183 632

2007

3 465 987

2006

4 319 846

2005

4 553 420

2004

5 844 695

2003

5 612 112

2002

5 200 660

2001

4 384 130

2000

1 069 869

 

 

Výtěžek sbírky bude věnován na speciální výukové programy pro nevidomé a těžce slabozraké občany, v nichž se naučí zvládat základní dovednosti umožňující jim samostatnější existenci a komunikaci s okolím. Jedná se především o kurzy prostorové orientace (chůze s bílou holí) a výuku čtení a psaní Braillova písma pořádané obecně prospěšnou společností Tyfloservis, ale i  programy (ovládání speciálních pomůcek a komunikačních prostředků pro nevidomé včetně počítačů vybavených speciálním softwarem, podpora zaměstnanosti zrakově postižených aj.), které organizují SONS ČR a krajské obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum.

 

Děkujeme všem, kteří se zapojili a dělali tak  užitečnou věc pro nevidomé a slabozraké.

 

Za organizátory: Hurníková, Webrová VOŠS

Další informace