Sbírka „Červená stužka“

Již tradičně jsme se zapojili do celonárodní sbírky „Červená stužka“, která začala 1. prosince, což je Světový den boje proti AIDS. Smyslem sbírky je zvýšit povědomí o této zákeřné nemoci způsobené virem HIV a upoutat pozornost k problémům souvisejícím s epidemií. Vybrané finanční prostředky slouží k zajištění prostředků na bezodkladnou a účinnou pomoc lidem strádajícím v důsledku HIV/AIDS, k financování výzkumu, bezplatnému testování a provozu Domu světla v Praze.

Děkujeme všem zaměstnancům a studentům školy, kteří zakoupením balíčku přispěli na sbírku „Červená stužka“ a moc si vážíme jejich pomoci. Děkujeme také studentům třídy 2. B, kteří se aktivně do organizace sbírky zapojili.

V roce 2015 se nám podařilo vybrat 2502,- Kč. Jako poděkování společnosti AIDS pomoc je studentům umožněna každoročně exkurze do Domu světla v Praze. Studenti si tak mohou rozšířit své znalosti o zařízeních, která poskytují sociální služby.

 

Jana Kořistková, koordinátorka sbírky                                

Barbora Jurczková, 2. B, garantka sbírky

Barbora Maňásková, 2. B, garantka sbírky

Další informace