Sbírka „Červená stužka“

 

Studenti studijních skupin 1. D a 1. B se zapojili do celonárodní sbírky „Červená stužka“, která se koná každoročně kolem 1. prosince, což je Světový den boje proti AIDS. Smyslem sbírky je zvýšit povědomí o této zákeřné nemoci způsobené virem HIV a upoutat pozornost k problémům souvisejícím s epidemií. Vybrané finanční prostředky slouží k zajištění prostředků na bezodkladnou pomoc lidem strádajícím v důsledku HIV/AIDS, k financování výzkumu, bezplatnému testování a provozu Domu světla v Praze.

Česká společnost AIDS pomoc umožňuje studentům zdarma exkurzi do Domu světla jako poděkování za účast ve sbírce. Studenti si tak mohou rozšířit své znalosti o zařízeních, která poskytují sociální služby.

V tomto roce se studentům podařilo vybrat 1806,-- Kč. Děkujeme všem, kteří si červenou stužku koupili.

Jana Kořistková, koordinátorka sbírky

Další informace