Březnová sbírka „Adra“ měla sladkou tečku

 

Ve dnech 23.3. a 24.3.2010 se studenti druhých ročníků VOŠ sociální účastnili Velikonoční sbírky humanitární organizace Adra s názvem „Pomáhat je radost“, sbírka probíhala v celé republice.


Studenti VOŠS se sbírky účastnili na přidělených stanovištích v Ostravě, celkem v Ostravě bylo vybráno 88 200Kč, z toho studenti VOŠ vybrali od spoluobčanů částku 8. 339 Kč. Sbírky se účastnilo celkem 20 studentů ( z třídy 2.A – 12 studentů, ze třídy 2.B – 8 studentů), do sbírky se velmi aktivně zapojili.

Jako projev díků pracovníků Adry  byl pro studenty sladký dort, jenž byl předán p. Hankovou, pracovnicí organizace Adra přímo ve škole dne 22.dubna..

 

Děkujeme studentům za aktivitu

 

Za organizátory akce:

p. Hoferková  (Adra)

Mgr. Kociánová  (VOŠ)

PhDr. Hurníková  (VOŠ

Další informace