Adopce na dálku – školní rok 2012/2013

 

Miliony dětí na celém světě žijí v pro nás nepřestavitelně chudých podmínkách bez přístupu byť jen k základnímu vzdělání. Adopce na dálku® pomáhá právě těmto dětem. Během 18ti letého působení programu Adopce na dálku Charity Praha bylo zpřístupněno vzdělání již více než 25 tisícům dětí. Jen společně můžeme jejich životy měnit.

Na základě zprávy Charity Praha oznamujeme všem dárcům (studentům, pedagogům, ostatním nepedagogickým pracovníkům) VOŠ sociální Ostrava, že námi podporované dítě v rámci programu Adopce na dálku® úspěšně ukončilo základní vzdělání a pokračuje v dalším studiu na vyšším stupni.

Jméno dítěte/studenta: SUNITHA Kadathalapalle

Název školy: Gayathri College

Předpokládaná délka studia: 6 let

Protože náklady na studium jsou na vyšším stupni vzdělávání dražší, je třeba pro daného studenta zajistit roční školné v minimální výši 6.000,- Kč.

Jen menší část dětí, zapojených do programu Adopce na dálku dosáhne na vyšší stupeň vzdělávání, proto může být radost z postupu právě námi podporovaného dítěte dvojnásobná.

Během měsíců října a listopadu 2012 bude probíhat finanční sbírka na školné naší SUNITHY.

Děkujeme dárcům za podporu.


PhDr. Hajdová

 

Adopce na dálku – UGANDA
 

Studenti a učitelé Vyšší odborné školy sociální v Ostravě jsou od roku 2003 zapojeni do projektu Arcidiecézní charity Praha „Adopce na dálku“, který poskytuje trvalou pomoc dětem v Indii, Ugandě a Litvě.
Děti z nejchudších rodin zůstávají často negramotné, mnohé jsou sirotky. Projekt „Adopce na dálku“ pomáhá těmto dětem dosáhnout určitého vzdělání a umožňuje rozvíjet jejich schopnosti a nadání a otevírá jim cestu k radostnějšímu prožití dětství a k perspektivnější budoucnosti.
Od listopadu roku 2003 se naše škola stala velkou adoptivní rodinou pro dívku z UGANDY. Z finančního příspěvku 7.000 Kč se  Caroline každoročně hradilo školené, školní pomůcky, povinná školní uniforma a byla zabezpečena nutná lékařská péče. Dívku jsme adoptovali ve 14 letech, navštěvovala 8. třídu, byla oboustranný sirotek, žila s babičkou, tetou a 2 sourozenci. Mezi našimi studenty a Caroline probíhala čilá korespondence, výměna fotografií, seznámili jsme se s jejími zájmy, životem v Ugandě i studijními výsledky. O to větší bylo naše překvapení, když jsme od Arcidiecézní charity Praha obdrželi dopis, že se naše  Caroline
i s babičkou a sourozenci odstěhovala z místa trvalého bydliště do velmi vzdáleného místa, které nebylo sociálním pracovníkům známo.Veškeré snahy kontaktovat rodinu nepřinesly žádné pozitivní výsledky. Adopce skončila!
.

 

Adopce na dálku - INDIE
 

Studenti ani na chvíli neváhali a  začali hledat další dítě, kterému bychom mohli společně   pomoci v jeho nelehkém životě. Věřte, nevěřte, ale nějakou dobu jsme nemohli najít dítě, které bychom adoptovali, zkrátka děti „došly“. V ČR je o adopci asi velký zájem, co říkáte!? Po nějakém čase se na nás usmálo štěstí v Indii, v nabídce se objevila naše SUNITHA. Od června 2005 je naším druhým adoptivním dítětem, narodila se v dubnu 1996, žije s rodiči,  starší sestrou a mladším bratrem. Jejím cílem v životě je stát se inženýrkou (zatím nespecifikovala v jaké oblasti).
Finanční prostředky od adoptivní rodiny určené  potřebnému dítěti slouží k pokrytí školného, školních pomůcek (knihy, sešity), uniformy, neodkladné zdravotní péče, dárků. Ze zbytku peněz organizují centra dětské kluby, pravidelná setkání dětí, poznávací výlety a část finančních prostředků slouží k rozvoji komunity.
Několik zajímavostí ze školního života dětí v Indii :
Povinná školní docházka začíná 1. třídou ZŠ v 6-ti letech dítěte
Základní škola v Indii má 10-ti letou školní docházku
Absolvování 11. a 12.  třídy znamená pro studenta dokončené střední vzdělání
Začátek školního roku : přibližně 1. června
Letní prázdniny : duben až květen
.

 

Ptáte se proč jsme adoptovali dívky?

Snadná odpověď:  Protože jsme převážně dívčí škola (budoucí sociální pracovnice) a chceme  dát možnost dosáhnout určitého vzdělání  i dívkám.
Pokud jsme inspirovali některého návštěvníka našich www. stránek k obdobné bohulibé činnosti, nechť se kontaktuje např. na 
http://www.charita-adopce.cz

Další informace