Bílá pastelka 2015

Jako každoročně se i letos  uskutečnila veřejná sbírka Bílá pastelka na Vyšší odborné škole sociální v Ostravě. Proběhla 14.10. 2015 a z celé Vyšší odborné školy sociální se jí účastnilo celkem 78 studentů. Naše škola při této akci již dlouhodobě spolupracuje s Tyfloservisem v Ostravě.

 

Studenti školy se již opakovaně do sbírky aktivně zapojili. Vytvořili 39 dvojic a na území města Ostravy prodávali bílé pastelky a rozdávali propagační materiály Tyfloservisu.

Přehledná tabulka předcházejících  ročníků Bílé pastelky:

Výnosy sbírky

Rok

Částka

2000

1. 069 860,-

2001

4. 950 000,-

2002

5. 200 660,-

2003

5. 612 112,-

2004

5. 844 695,-

2005

4. 553 420,-

2006

4. 319 846,-

2007

3. 465 987,-

2008

3. 183 632,-

2009

2. 350 000,-

2010

2. 208 467,-

2011

1. 752 230,-

2012

1. 871 405,-

2013

 1. 826 653,-

2014

 1. 775 878,-

 

Výtěžek sbírky bude věnován na speciální výukové programy pro nevidomé a těžce slabozraké občany, v nichž se naučí zvládat základní dovednosti umožňující jim samostatnější existenci a komunikaci s okolím. Jedná se především o kurzy prostorové orientace (chůze s bílou holí) a výuku čtení a psaní Braillova písma pořádané obecně prospěšnou společností Tyfloservis, ale i  programy (ovládání speciálních pomůcek a komunikačních prostředků pro nevidomé včetně počítačů vybavených speciálním softwarem, podpora zaměstnanosti zrakově postižených aj.), které organizují SONS ČR a krajské obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum.

 

Z výnosů sbírky jsou podporovány zvláště tyto projekty:

 

  • Středisko výcviku vodicích psů
  • Centrum odstraňování bariér
  • Navigační centrum
  • Tyflokabinet
  • Sociální rehabilitace
  • Časopis Zora
  • Digitální knihovna
  • Kulturní a sportovní aktivity nevidomých na regionální úrovni

 

Děkujeme všem, kteří se zapojili a dělali tak  užitečnou věc pro nevidomé a slabozraké.

 

Za organizátory: Hurníková, Webrová, Levá VOŠS

 

 

fotogalerie zde

Další informace