Bílá pastelka

Jako každoročně se i letos  uskutečnila veřejná sbírka Bílá pastelka na Vyšší odborné škole sociální v Ostravě. Proběhla 17.10. 2012 a z celé Vyšší odborné školy sociální se jí účastnilo celkem 81 studentů. Naše škola při této akci již dlouhodobě spolupracuje s Tyfloservisem a Tyflocentrem v Ostravě.

Studenti školy se již opakovaně do sbírky aktivně zapojili. Vytvořili 40 dvojic případně trojic a na území města Ostravy prodávali bílé pastelky a rozdávali propagační materiály Tyfloservisu a Tyflocentra.

 

Výtěžek sbírky bude věnován na speciální výukové programy pro nevidomé a těžce slabozraké občany, v nichž se naučí zvládat základní dovednosti umožňující jim samostatnější existenci a komunikaci s okolím. Jedná se především o kurzy prostorové orientace (chůze s bílou holí) a výuku čtení a psaní Braillova písma pořádané obecně prospěšnou společností Tyfloservis, ale i  programy (ovládání speciálních pomůcek a komunikačních prostředků pro nevidomé včetně počítačů vybavených speciálním softwarem, podpora zaměstnanosti zrakově postižených aj.), které organizují SONS ČR a krajské obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum.

 

Děkujeme všem, kteří se zapojili a dělali tak  užitečnou věc pro nevidomé a slabozraké.

Za organizátory: K. Hurníková, A. Webrová VOŠS

bila_pastelka_2...
bila_pastelka_2012_02 bila_pastelka_2012_02
bila_pastelka_2...
bila_pastelka_2012_03 bila_pastelka_2012_03
bila_pastelka_2...
bila_pastelka_2012_04 bila_pastelka_2012_04
bila_pastelka_2...
bila_pastelka_2012_05 bila_pastelka_2012_05
bila_pastelka_2...
bila_pastelka_2012_06 bila_pastelka_2012_06
bila_pastelka_2...
bila_pastelka_2012_07 bila_pastelka_2012_07
bila_pastelka_2...
bila_pastelka_2012_08 bila_pastelka_2012_08
bila_pastelka_2...
bila_pastelka_2012_09 bila_pastelka_2012_09
bila_pastelka_2...
bila_pastelka_2012_10 bila_pastelka_2012_10
bila_pastelka_2...
bila_pastelka_2012_11 bila_pastelka_2012_11

Fotografie z této akce  a dalších charitativních akcí naleznete v sekci FOTOGALERIE, VIDEO

Další informace