Sbírka potravin 2015

 

Spolupráce s Potravinovou bankou v Ostravě

V minulém Newsletteru jsme psali o tom, že se chystáme na potravinovou sbírku, a jsme zvědaví, jak vše dopadne, a kolik kilogramů potravin letos nasbíráme. Než prozradíme „kolik to bylo“ uděláme malou rekapitulaci.

Naše škola se již čtvrtým rokem zapojila do tradiční sbírky potravin, která proběhla v měsíci říjnu u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby. Z počátku se sbírka nechtěla rozběhnout, ale po její další propagaci studentkami Barčou a Barčou z 2. B vše dobře dopadlo.

Nasbírali jsme 68 kg!!!

Shromážděny byly - trvanlivé potraviny, které se rozdělí sociálně potřebným klientům (lidem bez domova, osobám v nouzi či osobám ohroženým sociálním vyloučením). Distribuovány budou prostřednictvím neziskových organizací, poskytujících sociální služby. Konkrétně se jedná o Charitu Ostrava, Armádu spásy, Slezskou diakonii, Elim, Novou šanci, Diakonii ČCE, Fond ohrožených dětí, Vzájemné soužití a další.

 

Pro úplnost dodáváme, že Potravinová banka v Ostravě je nevládní apolitické sdružení s charitativním zaměřením. Jejím posláním je pomáhat s odstraňováním chudoby a hladu a předcházet plýtvání potravinami. Cílem Potravinové banky v Ostravě je získávat potraviny zdarma třeba od výrobců, potravinových řetězců nebo právě formou sbírek.

Milí studenti, moc děkuji za Vaši ochotu a podporu této sbírky.

Mgr. Zita Mickertsová
pedagog VOŠS

 

Partneři potravinové sbírky

 

 

Další informace