Tříkrálová sbírka 2013

Tříkrálová sbírka obnovuje starou lidovou tradici tříkrálových koledníků, předávajících radostnou zvěst o Bohu, který se nám skrze Kristovo narození stal blízkým a miluje všechny lidi. Konáním sbírky jsme dostali možnost zapojit se do pomoci trpícím a potřebným lidem, kteří žijí u nás i v zahraničí.

Organizátoři akce:  PhDr. Květa Hurníková, Mgr. Adéla Webrová

 

Tříkrálová sbírka 2012


Tříkrálová sbírka 2012 v letošním roce proběhla od 1 – do 14. ledna 2012, pořadatelem sbírky byla Charita České republiky.
V Ostravě sbírku koordinovala Charita Ostrava ve spolupráci s Charitou sv. Alexandra.
I v letošním roce se uvedené sbírky účastnili studenti VOŠ. Dne 6. 1. 2012 deset tříčlenných skupin studentů oslovilo v centru Ostravy spoluobčany k podpoře sbírky.

 

V letošním roce budou peněžní příspěvky v rámci Tříkrálové sbírky věnovány:
-    Na podporu charitní hospicové péče
-    Podporu modernizace, výstavby a rekonstrukce vybavení a zajištění provozních nákladů středisek charitní ošetřovatelské péče
-    Podpora domovů pokojného stáří a domovů pro matky s dětmi v tísní, azylových domů a středisek pomoci lidem se zdravotním postižením
-    Budování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež
-    Na podporu provozování nestátních zdravotnických zařízení, služeb sociální péče a služeb sociální prevence poskytovaných jako služby pobytové, ambulantní, terénní apod.
-    Na přímou finanční či materiální pomoc osobám v sociální i hmotné nouzi v ČR.
-    Na podporu projektů Charity v regionech a další.

Tříkrálové sbírky 2012 se v letošním roce účastnili tito studenti VOŠ:  

1.A    Havrlantová Radana, Popková Lucie, Uhrová Veronika
Mazurová Zuzana, Vaňková Petra, Sachmuradovová Tamara

1.B    Zlá Eva, Doleželová Jana, Olejníková Barbora
Olejník Marek, Petrová Zuzana, Juranová Zuzana    

1.C    Škrlová Lucie, Krutilková Andrea, Štenclová Petra

2.B    Bílková Jitka, Dospíšilová Aneta, Starzewská Sylvie

2.D    Kopřivová Jana, Polková Ivana, Haladejová Petra

3.B    Muroňová  Barbora, Janočková Iveta, Ondrišová Iveta

3.D    Šarina Lukáš, Šimíčková Lenka, Stuchlíková Aneta

Děkujeme studentům VOŠ za aktivní přístup ke sbírce, sbírka proběhla ve zkouškovém období, studenti si ochotně  utvořili trojice a zapojili se tak do společensky velmi prospěšné akce pro naše spoluobčany.

Organizátoři sbírky na VOŠ:  PhDr. Květa Hurníková
Mgr. Adéla Webrová

 

2012-tri_kralov...
2012-tri_kralova_sbirka-2 2012-tri_kralova_sbirka-2
2012-tri_kralov...
2012-tri_kralova_sbirka-3 2012-tri_kralova_sbirka-3
2012-tri_kralov...
2012-tri_kralova_sbirka-4 2012-tri_kralova_sbirka-4
2012-tri_kralov...
2012-tri_kralova_sbirka-5 2012-tri_kralova_sbirka-5
2012-tri_kralov...
2012-tri_kralova_sbirka-6 2012-tri_kralova_sbirka-6
2012-Strom_spln...
2012-Strom_splnenych_prani-Beruska-1 2012-Strom_splnenych_prani-Beruska-1
2012-Strom_spln...
2012-Strom_splnenych_prani-Beruska-2 2012-Strom_splnenych_prani-Beruska-2
2012-Strom_spln...
2012-Strom_splnenych_prani-Beruska-3 2012-Strom_splnenych_prani-Beruska-3
2012-Strom_spln...
2012-Strom_splnenych_prani-Beruska-4 2012-Strom_splnenych_prani-Beruska-4
2012-Strom_spln...
2012-Strom_splnenych_prani-Beruska-5 2012-Strom_splnenych_prani-Beruska-5
2012-Strom_spln...
2012-Strom_splnenych_prani-Beruska-6 2012-Strom_splnenych_prani-Beruska-6
2012_trikalova_...
2012_trikalova_sbirka_podekovani 2012_trikalova_sbirka_podekovani
bila_pastelka_2...
bila_pastelka_2013-01 bila_pastelka_2013-01
bila_pastelka_2...
bila_pastelka_2013-02 bila_pastelka_2013-02
bila_pastelka_2...
bila_pastelka_2013-03 bila_pastelka_2013-03
bila_pastelka_2...
bila_pastelka_2013-04 bila_pastelka_2013-04
bila_pastelka_2...
bila_pastelka_2013-05 bila_pastelka_2013-05

2012_trikalova_...
2012_trikalova_sbirka_podekovani 2012_trikalova_sbirka_podekovani

Další informace