Tříkrálová sbírka 2016

 

My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví přejeme Vám. Kašpar, Baltazar, Melichar K+B+M 2013.   Pořadatelem sbírky v celé ČR je Charita Česká republika.

I v letošním roce se  Tříkrálové sbírky 2016 zúčastnila Charita Ostrava ve spolupráci s Vyšší odbornou školou sociální v Ostravě. Z řad našich studentů se do sbírky zapojilo v úterý 5.1. a ve středu 6.1.2016  devět tříčlenných skupinek (koledníků). Konkrétně se jednalo o tyto studenty:

1.A    Smrčková  Bára,  Enderová  Dominika, Biliková  Tereza

1.B    Čížová  Veronika , Štenglová  Natálie, Bébar Krištof                                            

1.C    Suchá Markéta, Žáčková Michaela, Dedková Barbora

2.A   Šterba Zdeněk, Melikantová Katka, Hanslíková Nikol

2.B   Jurczková  Barbora, Maňásková  Barbora, Procházková Petra

2.C   Nováková Nikola, Vajdová Nikola, Nováková Jana

2.D   Chmelíková Beáta, Příchodská Martina, Černíková Marie

3.A   Nováková Sára, Krmášková Michaela, Langrová Marie

3.B   Zowadová Aneta, Floryková Martina, Káňová  Kateřina

 

Jednotlivé skupinky chodí od domu k domu a nebo koledují po ulicích a přináší lidem radostnou zvěst vánočních svátků, obdarovávají  je drobnou pozorností. Současně koledníci prosí o finanční příspěvek do úředně zapečetěné válcovité kasičky, opatřené charitním logem.Vedoucím skupinky musí být dospělá osoba, vybavená průkazem koledníka.

 

To jak se to našim studentům podařilo posuďte sami z přiložených fotografií.

Graf  1 Jak sbírka pomáhá

Zdroj: http://www.trikralovasbirka.cz/zamery-aktualni-sbirky/

Z daru, který vybrali koledníci do kasičky, pomůže 65 % přímo ve vaší obci nebo regionu, 15 % využije na své projekty vaše diecézní Charita, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % je režie sbírky.

Finanční prostředky získané v Tříkrálové sbírce 2016 plánuje Charita - Diecéze Ostrava-Opava použít například pro tyto projekty:

Charita sv. Alexandra - Podpora osob se zdravotním postižením, vybavenost chráněných dílen, chráněné dílny a sociální služby Charity sv. Alexandra,

Charita Bohumín - Rezervní fond na instalaci evakuačního výtahu, Charitní dům pokojného stáří  sv. Františka v Bohumíně,

zkvalitnění podmínek pro klienty domova pro seniory Charitní dům pokojného stáří,

zlepšení podmínek při poskytování služby - oprava kuchyňské linky, Charitní středisko "Kometa"děti a mládež 6-21 let,

Maják stále svítí Charitní středisko "Maják" děti, třídní kolektivy 1. stupně ZŠ,

zvýšení bezpečnosti služby - obnova oplocení azylového domu Charitní dům pro matky v tísni těhotné ženy a matky s dětmi,

zlepšení možností služby Charitní ošetřovatelská služba senioři,

zkvalitnění služeb Charitní poradny Charitní poradna osoby od 18- ti let v krizové a tíživé sociální situaci,

doplnění kompenzačních pomůcek – půjčovna,

zkvalitnění stravovacího provozu Středisko stravování- senioři, klienti, pracovníci,

nákup vozu pro potřeby terénních služeb  pro seniory Charitní pečovatelská služba, Charitní asistence klienti terénních služeb,

rozvoj paliativní péče Charita Frenštát pod  Radhoštěm - ošetřovatelská služba,

podpora rodin v nouzi Sociálně aktivizační služby pro  rodiny s dětmi rodiny v nouzi,

podpora osob se zdravotním postižením, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální  služby Charity sv. Alexandra.

 

Tříkrálová sbírka obnovuje starou lidovou tradici tříkrálových koledníků, předávajících radostnou zvěst o Bohu, který se nám skrze Kristovo narození stal blízkým a miluje všechny lidi. Konáním sbírky dostáváme možnost zapojit se do pomoci trpícím a potřebným lidem, kteří žijí u nás i v zahraničí.

 

Všem, kteří se podíleli na úspěšné realizaci Tříkrálové sbírky 2016 velice děkujeme!

Organizátoři akce PhDr. Hurníková Květa, Mgr. Webrová Adéla

 

Fotogalerie zde.


Další informace