Sbírka pro Novou Šanci

 

V uplynulých týdnech studenti naší školy sbírali oblečení a lůžkoviny pro klienty Nové Šance v Ostravě - Koblově. Jedná se o ojedinělé zařízení v republice, které poskytuje dočasné ubytování a práci mužům propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody. Mnozí z našich studentů v tomto zařízení vykonávají odbornou praxi.

Koncem loňského roku tam na praxi dorazily také dvě studentky dálkového studia Lucie Franklová a Nela Kotlárová. K materiálním problémům klientů Nové Šance nezůstaly lhostejné a rozjely ve škole sbírku šatstva. Podařilo se nám nakonec nasbírat více než 30 tašek oblečení, což představuje něco kolem 100 kg textilií.

Sbírku nejvíce podpořili studenti dálkového studia v čele s třídou D3.A. Dobrá věc se podařila a já děkuji všem, kteří jste nezůstali lhostejní.

Zita Mickertsová

Další informace