Sbírka „Červená stužka“

 

I letos jsme se tradičně zapojili do celonárodní sbírky „Červená stužka“, která začala 28. 11. a byla ukončena 1. 12., což je Světový den boje proti AIDS. Smyslem sbírky je zvýšit povědomí o této zákeřné nemoci způsobené virem HIV a upoutat pozornost k problémům souvisejícím s epidemií. Vybrané finanční prostředky slouží k zajištění prostředků na bezodkladnou a účinnou pomoc lidem strádajícím v důsledku HIV/AIDS, k financování výzkumu, bezplatnému testování a provozu Do

mu světla v Praze.

Děkuji všem zaměstnancům a studentům školy, kteří zakoupením balíčku přispěli na sbírku „Červená stužka“ a moc si vážím jejich pomoci. Děkuji také studentkám třídy 2. A, které se aktivně do organizace sbírky zapojily.

V roce 2016 bylo na naší škole vybráno 1720,- Kč. Jako poděkování společnosti AIDS pomoc je studentům umožněna každoročně exkurze do Domu světla v Praze. Studenti rádi tuto možnost využívají a tím si rozšiřují své znalosti o poskytovaných sociálních službách.

 

Jana Kořistková, koordinátorka sbírky

 

Další informace