Sbírka šatstva a cukroví pro klienty Nové Šance

Studenti a také absolventi naší školy společně s pedagogy, se opět zapojili do tradiční sbírky šatstva a cukroví pro klienty organizace Nová Šance v Ostravě-Koblově.  Tato organizace poskytuje dočasné ubytování mužům propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody. Donesli jste více než 22 igelitek oblečení a obuvi a několik kilogramů vánočního cukroví.

Nová Šance je vyhledávaným místem pro vykonání odborné praxe z řad našich studentů a proto je sbírka vnímána jako poděkování za to, že zde můžeme praktikovat.  Někteří z Vás přinesli domácí vánoční cukroví, perníčky a bábovky a to klienty velice dojalo, neboť domácí pečené výrobky jsou jim velmi vzácné a mnozí si je pamatují jen z dětství.  Sbírka byla úspěšná a klienti měli obrovskou radost. Dobrá věc se podařila, nelze poděkovat jmenovitě každému z Vás, tak alespoň namátkou děkujeme  Darině a její mamince,  Lukášovi z 1.A, paní Augustýnové z K3, kolegyni Webrové, Schystalové a Levé a všem dalším, kteří jste se zapojili a sbírku podpořili.

Další informace