Spolupráce naší VOŠ s Českým rozhlasem Ostrava na projektu „Ježíškova vnoučata“

Studentky 1.A reprezentovaly naši školu a vystoupily s pásmem vánočních písní a koled v Domově pro seniory Slunečnice a tím jsme se jako škola zapojili do milého projektu s názvem „Ježíškova vnoučata“ a to vše ve spolupráci s Českým rozhlasem Ostrava. Senioři nás netrpělivě vyhlíželi a pracovníci domova v čele s panem ředitelem nás mile přivítali.

Ještě před vystoupením a dílničkami studentky poskytly interview reportérce rozhlasu a v průběhu sobotního rozhlasového vysílání se jejich slova a zpěvy dostaly do živého vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Ostrava. 

A tak nám mile ubíhalo adventní sobotní dopoledne. Roli Ježíškových vnoučat přijaly studentky 1.A: Lenka Bémová, Markéta Kavková, Veronika Bičovská a Alena Bičovská. Vezmeme-li to výjimečně od konce - tvořily se seniory andělská křídla z papíru, perliček a mašlí, která si mohou obyvatelé domova zavěsit do okna nebo položit na stůl. Někteří senioři se do tvoření natolik zabrali, že nespěchali ani na oběd.

Samotnému tvoření však předcházelo vystoupení Aleny, Veroniky, Markéty, Vladany a Lenky. Krásně zpívaly vánoční písně a koledy, recitovaly básně. V programu nechyběly Rolničky, Půlnoční, Pásli ovce Valaši, Půjdem spolu do Betléma, Tichá noc, Vánoce Vánoce přicházejí a další. Potěšilo nás, když se senioři i personál přidávali a tleskali.

Atmosféra byla sváteční a svátečně se ustrojili i diváci. Paní Marie se dokonce i sama namalovala, přesto, že má zdravou jen jednu ruku a vypadala báječně. Obyvatelé si považovali, že mezi ně přišel někdo mladý a věnoval jim svůj čas.

Dík patří Vám, studentky z 1.A, které jste se na celou akci připravovaly ve volném čase, přijely, ač bydlíte daleko od Ostravy a zpívaly a hrály jste na Orffovy nástroje tak dojemně krásně, že by bylo škoda si to zase někdy nezopakovat.

Mgr. Zita Mickertsová, vedoucí učitelka studijní skupiny 1.A

Další informace