Sbírka: Nová šance

V lednu byla předána sbírka pracovního oblečení pro muže propuštěné z výkonu trestu sociální pracovnici organizace Nová Šance ing. Renatě Toporčákové.

Touto cestou děkuje sociální pracovnice a zejména klienti výše uvedené organizace všem studentům a studentkám, kteří sbírku podpořili. K poděkování se připojuji i já a těší mně, že Vás sbírka oslovila.

Mgr. Zita Mickertsová

Další informace