Sbírka „Červená stužka“

Studenti VOŠS se tradičně účastní celonárodní sbírky „Červená stužka“, která probíhá každý rok 1. prosince, což je Světový den boje proti AIDS. Jeho smyslem je zvýšit povědomí o této zákeřné nemoci způsobené virem HIV a upoutat pozornost k problémům souvisejícím s epidemií. Vybrané finanční prostředky slouží k zajištění prostředků na bezodkladnou a účinnou pomoc lidem strádajícím v důsledku HIV/AIDS, k financování výzkumu, bezplatnému testování a provozu Domu světla v Praze.

V roce 2012 se studentům podařilo vybrat 4012,-- Kč. Jako poděkování společnosti AIDS pomoc je studentům umožněna každoročně exkurze do Domu světla v Praze. Studenti si tak mohou rozšířit své znalosti o zařízeních, která poskytují sociální služby.

2012_cervena_st...
2012_cervena_stuzka_002 2012_cervena_stuzka_002
2012_cervena_st...
2012_cervena_stuzka_003 2012_cervena_stuzka_003

Další informace