Sbírka potravinové pomoci

Motto:  …...Dobrá věc se podařila......

 

V rámci akcí k Mezinárodnímu dni za vymýcení chudoby proběhla v říjnu 2012 sbírka potravinové pomoci. Studenti, pedagogové i techničtí pracovníci naší školy nebyli lhostejní a přinesli potraviny pro chudé. O pomoc nás žádala Potravinová banka v Ostravě, o.s. Společnými silami jsme nasbírali plných devět igelitek potravin. Jednalo se zejména o tatranky, čaje, konzervy, těstoviny, luštěniny, mouku, krupici i bonbóny pro děti.

Potravinová pomoc byla poskytnuta lidem bez přístřeší a lidem v nouzi. K potřebným klientům se potraviny dostanou přes organizace poskytující sociální služby.

Výtěžek potravinové sbírky je skvělý - 2,5 t potravin!

Potravinová banka v Ostravě si dovoluje touto cestou mnohokrát poděkovat všem dárcům za projevenou ochotu, vstřícnost a štědrost při aktivním zapojení do sbírky potravin pro potřebné, která proběhla v měsíci říjnu v rámci akcí konaných u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby. Celkový výtěžek sbírky je 2,5 t potravin!

Poděkování patří všem zapojeným z řad organizací, škol i církví. Jmenovitě to jsou:

Krajský úřad MS kraje, Magistrát města Ostravy, ArcelorMittal, ÚMOb Ostrava-Mariánské Hory, a Česká spořitelna, Křesťanská MŠ U Dvoru M.Hory, 1st INTERNATIONAL SCHOOL OF OSTRAVA, Vyšší odborná škola sociální v Ostravě, Římskokatolická farnost Polanka n.O., Moravská Ostrava, Zábřeh, Hrabůvka, Třebovice, Mariánské Hory, Pustá Polom a Kyjovice, Slezská církev evangelická a.v. Komorní Lhotka, Bystřice, Návsí a Hrádek, Českobratrská církev evangelická v Ostravě a Bratrská jednota baptistů v Ostravě.

Zároveň děkujeme i veřejnosti - občanům, kteří přinesli potraviny do skladu potravinové banky nebo na Masarykovo náměstí při příležitosti konání potravinové sbírky během happeningu.

Další informace