Sociální pracovník v roli klíčového pracovníka na úseku náhradní rodinné péče

V průběhu lednového zkouškového období proběhl tradiční mini seminář tentokrát na téma Sociální pracovník v roli klíčového pracovníka na úseku náhradní rodinné péče. Lektorkou semináře byla dlouholetá pracovnice v oblasti náhradní rodinné péče, nyní vykonávající klíčovou pracovnici v pěstounských rodinách, paní Šárka Nevludová, DiS.

Účastnící semináře získali aktuální informace, které mohou využít zejména pro psaní své absolventské práce nebo v předmětu Teorie a metody sociální práce.

Mgr. Zita Mickertsová.

Tradiční lednové workshopy 2018

Příkladem dobré praxe a spolupráce školy s pracovníky odborných pracovišť jsou již 8. rokem pořádané lednové workshopy pro studenty 3. ročníků denního, dálkového i kombinovaného studia.

Mezi tradiční workshopy patří Videotrénink interakcí, který se konal ve čtvrtek 4. 1. 2018 a byl opět veden zkušenou akreditovanou videotrenérkou paní Ivetou Kuklovou a 5. 1. 2018 se uskutečnil workshop na téma Domácí násilí vedený pracovnicemi Intervenčního centra v Havířově Mgr. Michaelou Ohřálovou, DiS., Bc. Ivetou Kalousovou, DiS., Nikol Navrátilovou, DiS. Zážitkově vedené workshopy a zprostředkované modelové situace pomáhají studentům hlouběji proniknout do sociální problematiky, různých sociálních případů, metod a technik sociální práce. V letošním roce se workshopů zúčastnilo celkem 47 studentů všech forem studia, jejich hodnocení obou workshopů bylo velmi pozitivní.

 

Děkujeme lektorkám za stálou přízeň a těšíme se na spolupráci i dalších letech.

 

Organizátorka workshopů: PhDr. et Mgr. Janka Hajdová

Fotogalerie

VÁNOČNÍ  DÁREK 2017

V průběhu měsíce listopadu všichni studenti VOŠS a pracovníci školy se postupně aktivně zapojili do společné akce „Vánoční dárek 2017“. Studenti vybírali peníze a každá třída navrhla instituci, která pomáhá rodinám s dětmi, a kterou chtějí tímto dárkem podpořit. 

Vybrali jsme celkem 13 030,- Kč.Dne 5.12. 2017 přišel do školy Mikuláš a vylosoval instituci, která vybrané peníze obdrží. V tomto roce vyhrála organizace Althaia o.p.s. z Osoblahy. V úterý 12.12.2017 ve 12:00 hod se zástupci dané organizace dostavili k nám do školy a „Vánoční dárek“ obdrželi. Přijeli nám poděkovat pan ředitel Martin Havránek, vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti Bc. Martina Grivalská a soc. pracovník poradenské služby pro rodiny s dětmi Bc. Karel Birtus. Neskrývali radost a dovezli nám fotokoláž s akcemi svých klientů jako poděkování. Za „Vánoční dárek“ od nás chtějí zakoupit pro děti  bedny s reproduktory, mikrofony a různými hudebními nástroji, kterou využijí na nejrůznějších akcích.

Althaia o.p.s - jedná se o organizaci, která nabízí několik služeb pro rodiny s dětmi – zejména  sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a nízkoprahové zařízení pro rodiny s dětmi.

Děkujeme všem za finanční pomoc a za nápady s výběrem institucí, koho chcete obdarovat.  Přejeme všem krásné Vánoce 2017 a do Nového roku 2018 hodně zdraví a štěstí u zkoušek.

Za organizátory akce: Mgr. Webrová Adéla, Mgr. Mickertsová Zita.

Fotogalerie zde.

MIKULÁŠ  2017

Studenti třídy 1.C denního studia VOŠS se proměnili v Mikuláše, čerty a andílky a uspořádali Mikulášskou nadílku na dvou školách. Nejdříve navštívili děti v ZŠ Karasova v Ostravě - Mariánských Horách a potom se přesunuli do MŠ  V Zahradách v Ostravě Porubě. Děti se základní školy se pochlubily různými básničkami, písničkami v tělocvičně školy. Děti v mateřské škole V Zahradách byli na Mikuláše nachystání nejrůznějšími vystoupeními po jednotlivých třídách. Studenti v rolích  čertů, andílků a Mikuláše, projevili k radosti dětí, své herecké nadání. Mikulášské dopoledne se všem líbilo.

Do akce se zapojili tito studenti:

 1. Budinová Kristýna - anděl
 2. Bujnochová Aneta - čert
 3. Červenková Barbora- čert
 4. Čislikovský Pavel - Mikuláš
 5. Friedrichová Helena - čert
 6. Holasová Veronika - anděl
 7. Hrušková Pavla - čert
 8. Chýlková Lenka - čert
 9. Květoňová Sára - čert
 10. Volná Barbora - čert
 11. Vysloužilová Lucie -anděl

Děkuji všem. Mgr. Webrová Adéla.

Fotogalerie zde.

 

VÁNOČNÍ  KRAKOV

V souladu s naší každoroční tradicí jsme i letos na začátku adventu vyrazili poznávat další evropskou metropoli. Letos to bylo královské město Krakov, bývalé hlavní město a srdce Polska. Nejprve jsme navštívili všechna významná historická místa v Krakově - Wawelské návrší s katedrálou a zámkem, románský kostel sv. Ondřeje, barokní kostel sv. Petra a Pavla, Hlavní náměstí s radniční věží a Sukiennicí, Mariánský kostel, Floriánskou ulici a Jagelonskou univerzitu založenou 1364 králem Kazimírem Velikým. Zájemci o výtvarné umění si prohlédli mistrovské dílo Dáma s hranostajem od Leonarda da Vinciho. Po prohlídce města s průvodcem jsme navštívili vánoční trhy, pozorovali odlišnosti polské a české kultury, sledovali sociální problémy našich sousedů, nakoupili vánoční dárky, ochutnali místní speciality, ohřáli se vánočním punčem a užívali jsme si vánočně vyzdobený a krásně osvětlený Krakov. Teplota kolem bodu mrazu, zasněžené stromy a sluneční paprsky dokreslovaly idylickou atmosféru plnou vůní, chutí, historie a tradic.

Jana Kořistková, organizátorka exkurze  

Další informace