Lednové mini semináře

 

V průběhu zimního  zkouškového období měli naši studenti možnost účastnit se dvou odborných seminářů, jejichž cílem bylo aktuálně doplnit učivo předmětu Teorie a metody sociální práce. Semináře byly koncipovány tak, aby v malé skupině mohli studenti pracovat interaktivně a operativně klást své zvídavé dotazy, kterých bylo tolik, že jsme překročili i předem vymezený čas.

První seminář proběhl dne 9.ledna 2014 a pozvání přijala vedoucí Sociálního odboru Magistrátu města Karviná Mgr. Martina Smužová a sociální kurátorka pro dospělé -  Mgr. Jarmila Mazáková. Studenti získali mnoho praktických informací týkající se práce sociální kurátorky, jejímiž klienty jsou nejčastěji osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody, osoby po ukončení ústavní výchovy  a osoby bez domova.

Druhý seminář se uskutečnil dne 14.ledna 2014 a byl zaměřen na výkon sociální práce na úseku náhradní rodinné péče. Seminář byl realizován ve spolupráci s MMO – odborem sociálních věcí. K problematice náhradní rodinné péče se vyjadřovala sociální pracovnice  Šárka Nevludová, Dis., která nám předala letité zkušenosti ze své práce s rodinami pěstounů, poručníků i osvojitelů. V této oblasti se nyní mnohé mění. Mnohokráte jí děkujeme, protože jsme se dozvěděli spoustu cenných informací.

 

Zita Mickertsová

 

 

Další informace