Exkurze Praha 2014

 

Ve dnech 16. 4. a 17. 4. navštívili v rámci odborné praxe studenti tříd 1. B a 1. C vybraná sociální zařízení v Praze. Měli tak možnost poznat sociální práci v institucích, která jsou v České republice jedinečná.

 

Prvním z navštívených zařízení byl v Dům světla a v České společnosti AIDS pomoc. Zde nás přednášející uvedl do problematiky sociální a právní péče o osoby HIV pozitivní a osoby s AIDS na území naší země. Poskytl studentům také široké spektrum odborných informací o HIV pozitivitě a onemocnění AIDS. Velká část přednášky potom byla věnována prevenci onemocnění a následovaly dotazy studentů.

 

V odpoledních hodinách jsme absolvovali druhou exkurzi a to v Psychiatrické nemocnici v Bohnicích. Studenti vyslechli přednášku sociální pracovnice Gerontopsychiatrického oddělení. Získali mnoho nových informací o duševních poruchách ve stáří a o možnostech pomoci nemocným lidem a jejich rodinám. Nejednalo se jen teoretický výklad, ale studenti měli možnost prohlédnout si celé oddělení – pokoje klientů, společenskou místnost, jídelnu a místnost pro reminiscenční terapii. Součástí této exkurze byla také prohlídka nádherného areálu Bohnické nemocnice.

 

V pořadí třetí exkurze proběhla ve Středisku výcviku vodících psů v Jinonicích. Studenti získali informace o výběru psů vhodných pro práci vodícího psa, o výcviku psa a jeho předání majiteli. Byli informování o dovednostech, které pes musí mít, aby u „závěrečných zkoušek“ obstál a stal se tak „očima“ člověka, který bude využívat dále jeho služeb. Studenti rádi využili možnost si pejsky ve výcviku prohlédnout a pohladit si je.

 

Poslední exkurze byla vlastně sebezkušenostní aktivita. Navštívili jsme totiž Neviditelnou výstavu. Zde mohli studenti vidět výrobky lidí, kteří přišli o zrak a zkusit si zahrát hry pro nevidomé. Potom už jsme vstoupili na jednu hodinu do úplné tmy a pomocí sluchu, hmatu, čichu a chuti zvládali to, co musí nevidomý zvládat každý den. Neviditelná výstava je vynikající příležitostí a zkušeností. Studenti byli návštěvou výstavy doslova nadšeni a někteří plánují její „shlédnutí“ ještě jednou.

 

Za pedagogický sbor organizátorky akcí:

 

Mgr. Gabriela Klosová

Mgr. Šárka Šustková

 

exkurze_Praha_2...
exkurze_Praha_2014_001 exkurze_Praha_2014_001

exkurze_praha_2...
exkurze_praha_2014_004 exkurze_praha_2014_004

exkurze_praha_2...
exkurze_praha_2014_005 exkurze_praha_2014_005

Další informace