Smršť konverzačních soutěží v ruštině

Budu rozumět položené otázce? Budu umět reagovat?

Tyto a ještě další otázky si kladli studenti, kteří se účastnili konverzačních soutěží v ruštině.

 

První soutěž se konala 8. dubna t. r. a byla určena pro studenty denní formy studia, kteří se učí ruštinu jako druhý cizí jazyk. Studenti se celý rok ruštinu svědomitě učili, a proto dovedli komunikovat na běžná témata plynulou moderní ruštinou. Rozhodování poroty bylo těžké, vždyť všichni zúčastnění mluvili naprosto spontánně!

Nakonec porota ve složení PaedDr. Karla Vlhová, MSc a Mgr. Hana Levá, určila první tři místa.

1. místo               Lucie Perutková              2. C

2. místo               Lucie Ricková                 2. A

3. místo               Kateřina Kreyzelová       2. C

Gratulujeme a všem 17 zúčastněným studentům děkujeme za účast a přejeme další úspěchy v jazykovém vzdělávání.

 

Druhá soutěž se konala 9. dubna t. r. Tato soutěž byla určena pro studenty, kteří se učí ruštinu jako první cizí jazyk, tedy pro studenty 2. a 3. ročníku dálkové formy studia. Porota ve stejném složení očekávala pokročilou znalost ruštiny a nutno říci, že studentky nezklamaly. Dokázaly komunikovat plynule, spontánně. Dokázaly se zapojit do odborně zaměřené diskuse na téma svého oboru, tedy sociální práce.

Výsledky této kategorie jsou následující:

1. místo                Lenka Frídlová                     D 2. A

2. místo                Taťána Vavrošová                D 3. A

3. místo                Jana Durajová                      D 3. A

 

Gratulujeme a všem 8 zúčastněným studentkám děkujeme za účast.

 

 

Vítězům obou kategorií věnovalo hodnotné ceny občanské sdružení Pro školu,

další účastníci obdrželi drobné ceny.

Podívejte se, jaká byla atmosféra při soutěžích a předávání cen.

                                                                                                                                             PaedDr. Karla Vlhová, MSc

garant výuky ruského jazyka

 

odkaz na fotogalerii zde.

Další informace