Evropský den jazyků

 

Vítáme Vás na Evropském dni jazyků.

Takto byli studenti přivítáni při příchodu do školy v pátek 26. 9. svými spolužačkami ze studijní skupiny 3. A. Ve vyzdobeném vestibulu s nápisy ve 12 evropských jazycích měli studenti možnost získat informace o jazykové rozmanitosti Evropy a mohli se přihlásit na exkurzi do Wroclawi, která se uskuteční 5. 12. Studenti si v zábavném kvízu vyzkoušeli, co všechno vědí nebo nevědí o jazykové a kulturní rozmanitosti Evropy. Kvízu se zúčastnilo 98 studentů, z nichž byli vylosováni 3 vítězové. Štěstí tentokrát přálo H. Horvathové z D3. A, K. Stonawské z 1. A a D. Stankové z 1. B. Studentky obdržely poukázky do Drogerie Rossmann v hodnotě 300,-- Kč, které věnovalo OS Pro školu a drobné propagační dárečky. Dále si studenti vybírali film pro odpolední promítání. Z nabídky 15 filmů dostal nejvíce hlasů film Dying Young (Zemřít mladý). I výuka cizích jazyků byla v tento den poněkud netradiční a uvolněná. Vyučující cizích jazyků si pro své studenty připravily povídání o zajímavostech ze zemí studovaného jazyka nebo soutěže opět o drobné ceny. Ale i ti, kteří nic nevyhráli, si mohli odnést časopis v angličtině, záložku do knihy nebo ochutnat pravé Chocolate cookies.

Jana Kořistková, garant sekce cizích jazyků

Další informace