Nabídka dobrovolnictví

 

Dne 13.10. 2014 měli studenti VOŠS příležitost zapojit se do dobrovolnické činnosti. V tento den totiž proběhla akce na téma:„ DOBROVOLNICTVÍ  na VOŠS - seznámení s pracovišti a možnostmi dobrovolnické práce studentů.“ Představily se nám různé instituce, které nabídly realizaci dobrovolnických aktivit například  u seniorů, u rodin se zdravotně postiženými dětmi, u pěstounských rodin, u duševně nemocných, ale i u klientů kurátorů pro děti a mládež,  a další. Tato akce neprobíhala poprvé navázala na mnohaletou tradici. Tento nábor dobrovolnických aktivit pro naše studenty probíhá každým rokem.

 

Tentokrát se představily tyto instituce: 

1.      DOBROVOLNICKÉ CENTRUM SLEZSKÉ DIAKONIE      

2.      BRÁNA  Centrum pro rodinu a sociální péči v Ostravě

3.      MENS SANA  Ostrava

4.      CHARITA  Ostrava

5.      Program KMOTR – S.T.O.P. Ostrava.

6.      ELIM Opava

7.      Rodinné a komunitní centrum CHALOUPKA,z.s.  Ostrava

8.      Dětské centrum DOMEČEK Ostrava a studentky FSS OU.

 

Jsme rádi, že se naši studenti zapojují do dobrovolnických aktivit i průběžně během roku. Věnují tak potřebným lidem svůj volný čas, své vědomosti a dovednosti, ale také svou lásku a energii. Odměnou je jim potom dobrý pocit z toho, že potěšili, pomohli a podpořili člověka, který tuto pomoc potřebuje.

 

Organizátoři akce: Hurníková, Webrová VOŠS

 

Další informace