Den s Novým Prostorem na VOŠS

Dne 7. listopadu měli studenti příležitost setkat se osobně s prodejcem časopisu Nový prostor panem I. Žurovcem. Součástí této akce byla beseda studentů s prodejcem, který zúčastněným vylíčil svůj životní příběh, seznámil je se svými zkušenostmi s prodejem časopisu a ochotně a rád odpověděl na všechny dotazy studentů.

Studentka dálkového studia ze studijní skupiny D2. A H. Břusková, která setkání zprostředkovala, představila aktivity společnosti Astrid, o. p. s. – Sociální rehabilitace Ostrava a pozvala všechny přítomné na 3. ročník Noc venku 20. 11. a na Advent plný andělů, který se uskuteční 27. 11. v Gongu.

Pod heslem „Udělejme prodejcům hezké Vánoce“ během celého dne ve vestibulu školy E. Janošíková a Ž. Karlíčková ze studijní skupiny 1. C prodávaly archivní čísla NP. Děkujeme všem studentům a zaměstnancům, kteří si časopis zakoupili.

Jana Kořistková

 

Další informace