Ze světa tmy

Téměř 150 studentů si na vlastní kůži vyzkoušelo „něco málo ze světa tmy“. Jednalo se o akci s názvem Den nevidomých na VOŠS, která se uskutečnila ve čtvrtek 13. listopadu 2014 v dopoledních hodinách na půdě školy.

Studenti tak získali informace o vadách zraku, kompenzačních pomůckách a službách pro osoby se zrakovým handicapem. Mohli si vyzkoušet průvodcovství nevidomých s bílou holí, speciální brýle simulující vady zraku, napsat text Brailovým písmem na Pichtově psacím stroji a na závěr se občerstvit v provizorní kavárně, kde si poslepu připravili kávu nebo čaj, namazali rohlík nebo chleba a zkusili, jaké to je, když jíte nebo pijete něco, co nevidíte.

Akce byla uspořádána ve spolupráci s Tyflocentrem Ostrava, o. p. s. u příležitosti Mezinárodního dne nevidomých. Finančně ji podpořilo Občanské sdružení Pro školu.

Karla Končeková Kvardová

pedagog VOŠS

Další informace