Vánoční jarmark

 

Advent je období, kdy se škola oblékne do svátečního a studenti si rozsvítí svůj vánoční stromeček. Letos se rozsvícení stromu ujala studijní skupina 2. A, která si pro tuto příležitost připravila také několik koled. Při známé písni Vánoce Vánoce přicházejí, jsme si všichni uvědomili, jak jsou ty letošní už blízko. Svíce na adventním věnci, který věnovala škole studentka 1. D, dohořela a pravý vánoční jarmark začal nabírat na obrátkách. Zdobily se perníčky, paličkovala krajka, pil se vánoční čaj a ochutnávaly se dobroty, které připravili studenti 2.C v rámci „Svačinkového dne pro ADRU“. Inspirativní byly rukodělné výroby neziskových organizací a zakoupená vánoční květina zajisté ozdobí nejeden štědrovečerní stůl. A protože Vánoce jsou také o lidské sounáležitosti, výtěžek z prodeje svačinek, který letos činil 2.324 Kč půjde prostřednictvím ADRY dětem ze sociálně slabých rodin do Mukačeva na Ukrajinu. Výtěžek z prodeje vánoční květiny podpoří děti, které čelí vážnému hemato–onkologickému onemocnění.

Děkujeme všem dárcům z řad organizátorů, studentů, pedagogů, hostů a také neziskovým organizacím, které u nás na jarmarku vystavovaly a prodávaly nejen za ochotu strávit svůj čas u nás, ale i za to, že u nich vždy nacházíme podporu a pochopení pro naše aktivity, které doprovázejí náš vzdělávací program.     

 

Ing. Eva Zátopková

zástupkyně ředitelky školy pro VOŠS

Další informace