Konverzační soutěž v ruském jazyce zná své vítěze

 

Zajímavou formu učení a zdokonalování se představuje konverzační soutěž. A právě takováto soutěž v ruském jazyce se uskutečnila v úterý 7. dubna t. r. Byla určena všem těm, kteří studují ruštinu v rámci dálkového i kombinovaného studia. Celkem 11 soutěžících si nenechalo ujít příležitost a ověřili si, jak umí konverzovat na odborné téma. Témata z oblasti studovaného oboru, tj. sociální práce, jsou nejen zajímavá, ale i náročná na osvojení odborné slovní zásoby, i proto stál před soutěžícími nelehký úkol v podobě souvislého ústního projevu s využitím specifické slovní zásoby.

 

Porota ve složení PaedDr. Karla Vlhová, MSc a Mgr. Hana Levá hodnotila úroveň znalostí studentů, jejich bystré reakce na položené otázky a také originálnost odpovědí. Po vyslechnutí všech soutěžících určila vítěze takto:

1. místo – Andrea Maršálková D 3. A

2. místo – Šárka Mamulová D 3. A

3. místo – Lenka Frídlová D 3. A

 

Čestné uznání za originální zpracování tématu bylo uděleno

Pavle Vlachové D 2. A

 

Všem zúčastněným děkujeme za pečlivou přípravu. Také děkujeme občanskému sdružení Pro školu za hodnotné ceny.

PaedDr. Karla Vlhová, MSc

garant výuky ruského jazyka

Další informace