Exkurze studentů druhých ročníků do vybraných zařízení v Brně

 

Ve dnech 23. 4. – 24. 4. 2015 navštívili studenti studijních skupin 2. B a 2. C vybraná sociální zařízení v Brně.

Prvním z nich byla SOS dětská vesnička v Brně-Medlánkách. Jejím cílem je dlouhodobě pomáhat ohroženým dětem vyrůstat v láskyplném prostředí se svými vlastními rodiči nebo pěstouny. SOS dětská vesnička nabízí tyto formy podpory: sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, pěstounskou péči v SOS dětských vesničkách, služby pro pěstouny, zařízení sociálně-výchovné činnosti a dům na půli cesty.

Druhým navštíveným zařízením byla poradna Anabell, která se specializuje na sociální poradenství v oblasti poruch příjmu potravy. Studenti získali informace o základních poruchách příjmu potravy, možnostech a formách pomoci a prohlédli si prostory poradny.

Třetím navštíveným zařízením bylo Centrum Kociánka, které se zaměřuje na zajištění poskytování vybraných sociálních služeb a jejich dostupnost lidem se zdravotním postižením. Studenti získali základní informace o činnosti centra, poté následovala prohlídka celého areálu. Studenti si prohlédli sociálně-terapeutické dílny, týdenní a denní stacionář, domov pro osoby se zdravotním postižením, odlehčovací služby, snoezelen, léčebnou rehabilitaci a krásný park, ve kterém právě probíhala hypoterapie.

Na závěr studenti také navštívili Muzeum romské kultury. Prohlédli si stálou expozici a poté následoval program připravený muzejní pedagožkou. Tématem bylo prezentování Romů v mediích. Studenti shlédli krátký dokumentární film a poté následovala diskuze.

Cílem exkurzí bylo navštívit taková zařízení, která nejsou v našem regionu. Studenti si tak mohli rozšířit své poznatky o síti sociálních zařízení.

 

Mgr. Gabriela Klosová

Mgr. Šárka Šustková

 

 

 

Další informace