Cizí jazyky nám nejsou cizí!

Tak by se dala charakterizovat myšlenka akce, kterou jsme pořádali v rámci Evropského dne jazyků, který vyhlašuje Rada Evropy a který už od roku 2001 připadá na 26. září. My jsme však tento svátek oslavili s malým jednodenním předstihem již v pátek 25. září.

A co čekalo studenty a pedagogy vyšší odborné školy sociální? Pedagogy příprava netradiční soutěže, kde si vyzkoušeli nové metody výuky, a studenty vyplnění zábavného jazykového kvízu, jenž prověřoval znalosti nejen z oblasti jazyků, ale i evropské kultury. Z rekordního počtu odevzdaných kvízů byly vylosovány tyto vítězky:

 

Barbora Bazanová, Martina Jiřičková a Denisa Maková.

 

Poděkování za pěkný průběh Evropského dne jazyků patří studentům ze skupiny 3. B, vyučujícím cizích jazyků a občanskému sdružení Pro školu, které výhercům věnovalo hodnotné ceny.

 

PaedDr. Karla Vlhová, MSc

za vyučující cizích jazyků VOŠS

 

 

 

Další informace