DOBROVOLNICTVÍ  na VOŠS

Zdroj:  http://www.24beh.cz/_/rsrc/1379314662813/dobrovolnici/tricko_front.jpg?height=185&width=400

 

Dne  5.10. 2015  měli studenti VOŠS příležitost zapojit se do dobrovolnické činnosti. V tento den totiž proběhla akce na téma:„ DOBROVOLNICTVÍ  na VOŠS - seznámení s pracovišti a možnostmi dobrovolnické práce studentů.“ Představily se nám různé instituce, které nabídly realizaci dobrovolnických aktivit například  u seniorů, u rodin se zdravotně postiženými dětmi, u pěstounských rodin, u duševně nemocných, ale i u klientů kurátorů pro děti a mládež a další. Tato akce neprobíhala poprvé navázala na mnohaletou tradici. Tento nábor dobrovolnických aktivit pro naše studenty probíhá každým rokem. Tentokrát se představily tyto instituce: 

 

  1. DOBROVOLNICKÉ CENTRUM SLEZSKÉ DIAKONIE
  2. BRÁNA  Centrum pro rodinu a sociální péči v Ostravě
  3. MENS SANA  Ostrava
  4. CHARITA  Ostrava
  5. Občanské sdružení S.T.O.P. Ostrava -Program KMOTR
  6. Rodinné a komunitní centrum Chaloupka o.s.Ostrava

 

Jsme rádi, že se naši studenti zapojují do dobrovolnických aktivit i průběžně během roku. Věnují tak potřebným lidem svůj volný čas, své vědomosti a dovednosti, ale také svou lásku a energii. Odměnou je jim potom dobrý pocit z toho, že potěšili, pomohli a podpořili člověka, který tuto pomoc potřebuje.

 

Organizátor akce  PhDr. Hurníková Květa

 

fotogalerie zde

Další informace