Sociální právo v praktických příkladech

Dne 18. února 2016 proběhl již 3. ročník soutěže na Vyšší odborné škole sociální v Ostravě s názvem “Sociální právo v praktických příkladech“. Soutěže se zúčastnilo 9 dvojic studentů, tedy celkem 18 studentů 3. ročníků, kteří se utkali v řešení prakticky orientovaných úloh vycházejících z náplně předmětů Právo a Sociální politika. Pro úspěch v soutěži museli studenti osvědčit nejen dobrou znalost platné legislativy, ale také schopnost kreativně myslet a používat nabyté vědomosti v obvyklých životních situacích. Odlišnost od běžných postupů v ověřování znalostí ze zmíněných předmětů spočívala také v možnosti používání zákonů.

Soutěž prokázala tradičně vysokou úroveň studentů v předmětech Právo a Sociální politika, kteří si s úlohami velice dobře poradili a prokázali nejen teoretické znalosti, ale také schopnost aplikace poznatků v praxi.

V soutěži zvítězily studentky  Nikola Dudková a Beata Svobodová, dvojice  ze studijní skupiny 3.B,   druhé místo obsadili Dominika Bitnerová a Robin Valas  ze studijní skupiny 3.A a na třetím místě se umístily Aneta Adamusová a Markéta Svobodová, rovněž studentky ze studijní skupiny 3.A.

Poděkování patří všem, kdo se na zabezpečení organizace soutěže podíleli, tj. garantům předmětů Právo a Sociální politika, Mgr. Ingrid Blaškové a Mgr. Karle Končekové Kvardové a samozřejmě Ing. Evě Zátopkové, zástupkyni ředitelky pro VOŠS, která mimo jiné zajistila pro studenty drobné ceny z financí občanského sdružení Pro školu, o.s.

Další informace