Konverzační soutěž ruského jazyka

V dubnu t. r. se uskutečnila již tradiční akce jakou je konverzační soutěž z ruského jazyka. Příležitost vyzkoušet si umění vést odbornou diskusi v oboru své specializace si nenechaly ujít studentky dálkové formy studia. Odborná porota ve složení PaedDr. Karla Vlhová, MSc a Mgr. Hana Levá hodnotila jak věcnou správnost, tak používání odborného lexika, v neposlední řadě také přihlížela k fonetické stránce projevu soutěžících.

 

Po zvážení porota rozhodla takto:

1.      místo: Závodná Lenka z D 3. A a Svrčinová Lucie z D 2. A

2.      místo: nebylo uděleno

3.      místo:  Zoubková Jarmila z D 3. A a Chudobová Lenka z D 2. A

 

A jaký byl ohlas?  „Byla jsem velice překvapená milou a přívětivou porotou a samotnou atmosférou při soutěži. Soutěž pro mě znamenala osobní výzvu a samotná účast velkou zkušenost. Jsem moc ráda, že jsem se této soutěže zúčastnila a všem bych účast v takové soutěži doporučila. Někdy mívá strach velké oči a skutečnost je pak úplně jiná.“ sdělila oceněná Lenka Chudobová.

 

Děkujeme Spolku „Pro školu“ při VOŠS za hodnotné ceny, taktéž děkujeme všem zúčastněným studentkám.

PaedDr. Karla Vlhová, MSc

vyučující ruského jazyka

Další informace