Workshop „Být nevidomý“

se na VOŠS uskuteční 3. listopadu 2016.

Studenti prvních a druhých ročníků si budou moci vyzkoušet, jaké to je být nevidomý. Získají informace o vadách zraku, kompenzačních pomůckách a službách pro osoby se zrakovým handicapem. Vyzkouší si průvodcovství nevidomých, chůzi s bílou holí, speciální brýle simulující vady zraku apod.

Akce bude uspořádána ve spolupráci s TyfloCentrem Ostrava, o.p.s.

Harmonogram dne:

2.B      8:50 – 9:35

1.B      9:40 – 10:40

1.A      10:45 – 11:30

2.A      11:40 – 12:25

Workshop se uskuteční v učebně č. 227.

_____________________________________________

Myslíte si, že znáte svět nevidomých?

Dne 3. listopadu proběhne akce na téma „Být nevidomý“.

Studenti prvních a druhých ročníků si v rámci workshopu budou moci vyzkoušet, jaké je to být nevidomý. Studenti získají informace o vadách zraku, kompenzačních pomůckách a službách pro osoby se zrakovým handicapem. Vyzkouší si průvodcovství nevidomých, chůzi s bílou holí, speciální brýle simulující vady zraku apod.

Akce bude uspořádána ve spolupráci s Tyflocentrem Ostrava, organizace dne bude upřesněna.

 

Další informace