Konverzační soutěž v ruském jazyce - tradice i perspektiva

V dubnu t. r. se uskutečnil již V. ročník konverzační soutěže z ruského jazyka. Příležitost zúčastnit se této tradiční akce si nenechalo ujít 12 studentek z dálkové formy studia, pro které je ruština cizím jazykem, ze kterého skládají závěrečnou zkoušku.

S odbornou porotou ve složení PaedDr. Karla Vlhová, MSc, a Mgr. Hana Levá soutěžící vedly diskusi na témata sociální práce. Po zvážení porota rozhodla takto: 1. místo Lenka Chudobová, 2. místo Zuzana Kajfošová, 3. místo Lucie Svrčinová, všechny studentky jsou ze studijní skupiny D 3. A.

Zájem o studium ruštiny dokazuje, že tento cizí jazyk má své uplatnění v sociální praxi, a  proto má svou perspektivu jako prostředek dorozumění v dnešním multikulturním světě.

Vítězkám blahopřejeme. Děkujeme Spolku „Pro školu“ při VOŠS za hodnotné ceny, taktéž děkujeme všem zúčastněným studentkám.

PaedDr. Karla Vlhová, MSc

garant výuky ruského jazyka

 

 

 

 

 

Další informace