Seminář Právní aspekty absolventské práce

19. října t. r. v multifunkčním sále naší školy proběhl seminář s názvem Právní aspekty absolventské práce. Semináře se zúčastnili studenti třetích ročníků všech forem studia. Obsahem semináře bylo objasnění právních aspektů, se kterými se mohou studenti při práci na odborném textu setkat, mimo jiné se dověděli, jak si poradit s anonymizací kazuistik, co znamená autorizace rozhovoru a jaké důsledky plynou z porušování autorských práv. Seminář probíhal formou panelové diskuse, studenti byli aktivní, pokládali otázky, na které erudovaně odpovídala JUDr. Anna Nguyenová, která má zkušenosti s vedením a taktéž oponování absolventských prací. A co nejvíce studenty zaujalo? Každý si odnesl užitečné informace, týkající se vlastního zpracovávaní absolventské práce, a proto můžeme říci, že seminář splnil svůj účel.

 

PaedDr. Karla Vlhová, MSc

garant výuky předmětu Seminář k absolventské práci

Další informace