BESEDA  K DOBROVOLNICTVÍ  23.10.2017

Tak jako v létech předešlých i letos studenti VOŠS prvních a druhých ročníků denního studia si vyslechli nabídku zajímavých organizací, které shání dobrovolníky na nejrůznější aktivity. Jednalo se o tyto organizace: 

Dobrovolnické centrum  SLEZSKÉ DIAKONIE,

BRÁNA  Centrum pro rodinu a sociální péči v Ostravě,

Občanské sdružení S.T.O.P. Ostrava -Program KMOTR,

ADRA– Ostrava – Charitativní obchůdky,

SPOLEČNĚ – JEKHETANE, o.p.s.,

Společnost SENIOR, z.s., 

Centrum sociálních služeb – Bohumín, Sociálně terapeutické dílny – KLÍČEK,

KRABIČKY, sociální podnik,

Klub MLÝNEK,

Mental Café.

Každá organizace se krátce představila a poté popsala činnosti, pro které shání dobrovolníky.

V prezentacích jednotlivých institucí jsme mohli vidět na fotografiích naše bývalé a současné studenty, kteří se aktivně podílejí na dobrovolnictví.

Jsme rádi, že se naši studenti zapojují do dobrovolnických aktivit i průběžně během roku. Věnují tak potřebným lidem svůj volný čas, své vědomosti a dovednosti, ale také svou lásku a energii. Odměnou je jim potom dobrý pocit z toho, že potěšili, pomohli a podpořili člověka, který tuto pomoc potřebuje.

Organizátoři akce: Mgr. Webrová Adéla, Mgr. Mickertsová Zita. 

Foto z akce

Další informace