Vánoční zastavení

V úterý 6. prosince jsme strávili na naší škole příjemný den. Vše vonělo vánoční atmosférou, servíroval se vánoční punč, vánoční cukroví i vánoční štola. Ve stáncích, které připravily organizace poskytující sociální služby, jsme si mohli zakoupit drobné dárečky a podpořit tím činnost těchto organizací. Koupí vánoční hvězdy jsme přispěli na dětskou hematologii.

V aule školy se zároveň konala studentská minikonference, která byla zaměřena na odborné zahraniční stáže, které naše škola pořádá. Nejdříve seznámily studentky posluchače s pobytem v Holandsku, kde jeden týden v září poznávaly sociální práci i pamětihodnosti země. Poté vystoupila se svými prezentacemi děvčata, která strávila celý měsíc listopad na odborné stáži ve slovenském Dolnom Kubíně a v polském Cieszyně. Po prezentaci následovaly dotazy studentů naší školy i našich hostů z naší OA a ze SŠ Zdeňka Matějčka. Studenti středních škol si poté mohli prohlédnout interiér naší školy a dozvědět se o nás více.

Na závěr proběhly dvě významné události. Nejdříve byly předány ceny těm, kteří byli nejpilnější v rámci sbírky Bílá pastelka. Poté bylo vylosováno v rámci Vánočního dárku  zařízení STOP Ostrava, kterému bude 13. prosince předána částka 12 600 Kč, kterou vybrali studenti a zaměstnanci školy.

Hana Levá

 

Erasmus+ 2015/2016

Projekt Erasmus+ navazuje na program mobility Leonardo da Vinci, kterého se naši studenti účastnili uplynulých 7 let. Jedná se o program mobility, v rámci kterého mohou studenti vyjet na odbornou stáž do zahraničí. Tradičními přijímacími zeměmi jsou pro nás Slovensko a Polsko. Studenti se nejen seznámí se sociální prací v zahraničí, ale zároveň lépe poznají naše nejbližší sousedy.

V listopadu 2015 navštívilo 8 našich studentek Dolný Kubín, kde měly možnost poznávat sociální práci v organizaci Zaridenie pre seniorov a v Detskom domove Istebné.  Ze závěrečných zpráv vyplývalo jediné – stáž byla“super“, ale příliš krátká (4 týdny).

Stejné období trávilo 8 studentů v městě Cieszyn. Zde poznávali sociální práci v zařízeních pro duševně nemocné „WIEZ“ a „Byc razem“.   Rovněž mohli poznat náplň práce sociálních pracovníků v “Miejskem Osrodku Pomocy Spolecnej“ (náš úřad). I zde byli studenti velmi spokojeni s náplní stáže a zároveň s přístupem pracovníků, se kterými měli možnost spolupracovat.

V současné době vykonává svou odbornou stáž v Polsku a na Slovensku dalších 16 studentů druhých ročníků, kteří pracují ve stejných zařízeních jako jejich předchůdci. Věříme, že se vrátí se stejnými pocity jako absolventi 1. mobility.

V listopadu 2016 se mohou na praxi v zahraničí těšit studenti 3. ročníků.

Hana Levá

Soňa Lenobelová                                                                          

ERASMUS+ - výzva pro studenty 2. ročníku denního studia

Milí studenti,

na prosincové minikonferenci jste se od svých starších spolužáků dozvěděli, jaké si přivezli zkušenosti ze zahraniční stáže na Slovensku a v Polsku. I v tomto školním roce (květen 2017) vyšleme 7 studentů do Polska a 7 studentů na Slovensko. Prosíme zájemce o zahraniční stáž, aby se od pondělí 23. ledna 2017 nahlásili v kabinetě číslo 342 u Mgr. Soni Lenobelové a Mgr. Hany Levé. Nejzazší termín pro přihlášení je pondělí 6. února 2017.

Mgr. Hana Levá

Zahraniční stáže cesta ke zvyšování kvality budoucích sociálních pracovníků

O projektu Erasmus+ se můžete dočíst v mimořádném čísle Newsletteru, který naleznete zde

Výzva pro studenty 3. ročníků

Milí studenti 3. ročníků,

v loňském školním roce vyjížděli studenti 2. a 3. ročníků v rámci projektu mobility Erasmus+ na Slovensko a do Polska. I v tomto školním roce budete mít podobnou možnost. V rámci projektu mobility Erasmus+ máte možnost získat nové zkušenosti i letos. Termín výkonu stáže je shodný s Vaší souvislou praxí v měsíci listopadu. Ve kterých zařízeních bude tentokrát Vaše stáž probíhat? Na Slovensku půjde o Zariadenie pre seniorov a poradenské zařízení Edukos v Dolnom Kubíne. Oproti loňskému školnímu roku došlo ke změně – Detský domov nahrazuje Edukos. V Polsku se bude jednat již tradičně o MOPS (náš úřad) a dvě zařízení, která pracují s duševně nemocnými – Wiez a Byc Razem.

Prosíme zájemce, ať se nejpozději do 9. září 2016 hlásí u Mgr. Soni Lenobelové a Mgr. Hany Levé v kabinetě č. 342.

Hana Levá

31. srpna 2016

Další informace