Kombinované studium

Kombinované studium je tříleté vyšší odborné vzdělávání ukončené absolutoriem. Výuka probíhá zpravidla 5x během každého období (minimální účast je 80 %) ve čtvrtek od 12:30 do 18:15 hodin (mimo zkouškové období v lednu a červnu). Obsahem i rozsahem odpovídá denní formě vzdělávání a je určeno pro odborníky z praxe.

 

Rozpis výuky kombinovaného studia

Školní rok 2018/2019

Zimní období

Měsíc

Kombinované

Září

6.

Říjen

4., 25.

Listopad

22.

Prosinec

6., 20.*

 

Letní období

Měsíc

Kombinované

Únor

14.

Březen

7., 21.

Duben

4., 11.

Květen

2.*

* náhradní termín

Změna termínů výuky vyhrazena

Kombi_rozpis.xlsx

Další informace