VOŠS  pořádala 10. 4. 2014 zajímavou konferenci

 

Vyšší odborná škola sociální uskutečnila dne 10.4.2014  zajímavou konferenci s názvem   „Sociální práce ve zdravotnictví“, s podtitulem„Nový občanský zákoník v praxi sociálního pracovníka.“

 

Myšlenka této konference byla věnována  Světovému dni zdraví.

V programu nabízené konference bylo vystoupení odborníků z oborů práva, přírodních věd a sociálních věd.

Hlavní téma byl novelizovaný občanský zákoník z pohledu občanského, ale i rodinného práva. Právní aspekt byl prezentován v zájmu potřeb a práv klientů v nové legislativě.

Dalším aktuálním tématem byla přednáška, která je zaměřena na výskyt aktuálních infekčních nemocí, se kterými se může setkat sociální pracovník u svých klientů v jejich zařízeních, v nemocnicích, ale i v terénní sociální práci. Zde jsme se dověděli, jak se může sociální pracovník ve styku s klienty nakazit a jak se dá proti těmto nemocem bránit.

V další části konference byla prezentace tří pracovišť (konkrétně tří nemocnic na území města Ostravy) FNsP v Ostravě Porubě, Městské nemocnice Ostrava a Vitkovické nemocnice a.s.. Kde konkrétní sociální pracovnice nastínily svoji práci. Na anonymních klientech formou kazuistik a  přiblížily tak  úskalí náročnosti své práce.

Konferencí na VOŠS jsme chtěli:

  • nabídnout sociálním pracovníkům jednak možnost dalšího vzdělávání,
  • diskutovat nad svízelnými situacemi, do kterých se dostává jak klient (uživatel služby) tak i   sociální pracovník,
  • poděkovat za to, že se věnují našim studentům na odborných praxích,
  • vytvořit v budově VOŠS prostor k vzájemnému poznávání, setkávání a předávání zkušeností

Děkujeme sociálním pracovníkům za čas, který věnují naším studentům v rámci praxí, a také za cenné připomínky a rady.

Děkujeme všem prodávajícím v předsálí za vytvoření příjemné atmosféry.

Doufáme, že se konference líbila a těšíme se na další setkání.

Mgr. Adéla Webrová

 

odkaz na fotogalerii zde.

Další informace