Studentská minikonference

 

30. dubna 2014 se na Vyšší odborné škole sociální uskutečnila jarní studentská minikonference s názvem „Obhajoba absolventské práce na nečisto“.

Studenti 3. ročníků tak měli jedinečnou příležitost vyzkoušet si jednu z částí obhajoby absolventské práce, a to její prezentaci. Se svou prezentací vystoupily Markéta Konečná (3.A), Nikola Remetová (3.B), Zuzana Varcholáková (3.C), Martina Schofferová (D3.A) a Petra Žáčková (K3.D). Studentkám patří velké poděkování a obdiv! Na konferenci vystoupila také loňská absolventka Rita Müllerová a předvedla simulaci obhajoby absolventské práce. Konferenci zpestřili studenti 2. a 3. ročníků navštěvující předmět Znaková řeč, kteří pod vedením Bc. Pavlíny Zárubové vystoupili s nacvičenými scénkami a prezentovali tento povinně volitelný předmět. Na závěr konference byla vyhlášena a oceněna třída 2.A, která nasbírala největší počet plastových víček.

Konference naplnila své motto: „Každý člověk má v sobě neuvěřitelný potenciál, jen ho musí v sobě najít!“

Mgr. Michaela Holaňová

     

Další informace