Minikonference „Studenti poznávají zahraniční sociální systémy“

 

Ve čtvrtek 30. října 2014 se na naší škole uskutečnil 2. ročník minikonference „Studenti poznávají zahraniční sociální systémy“. Vzhledem k tomu, že se jednalo o studentskou minikonferencí, provedla posluchače celým programem  studentka 2. ročníku Michaela Davidová. Náplň dopoledne byla pestrá. Po úvodním slovu Ing. Evy Zátopkové, zástupkyně ředitele pro VOŠS, se ujala slova Mgr. Soňa Kociánová, členka metodické rady VOŠS a garant OPR a předmětů souvisejících. Ve svém příspěvku přiblížila posluchačům systém praxe na naší škole.

A poté již následovala vystoupení studentů, kteří měli možnost vycestovat za zahraničními zkušenostmi. Nejdříve se slova ujali studenti 3. ročníku, kteří byli na jaře 2014 vybráni na zahraniční stáž v rámci programu Leonardo da Vinci. Jejich cílovými zeměmi byly Slovensko a Polsko. Na základě jejich vystoupení začali studenti nižších ročníků projevovat velký zájem o podobnou zkušenost. 

Následujícím vystupujícím byl výtvarník Marek Nenutil. Být jeho „předskokankou“ se uvolila absolventka naší školy Lenka Šimůnková, DiS., která seznámila publikum se svou úspěšnou a velmi zajímavou absolventskou prací „Graffiti – umění nebo vandalismus“. Pan Marek Nenutil pak navázal  vystoupením o své umělecké kariéře, která se v počátcích projevovala rovněž tvorbou graffiti. Toto zajímavé téma vedlo studenty ke kladení dotazů, které pan Nenutil ochotně zodpověděl.

Od obrazů jsme se poté přesunuli na Ukrajinu. Dvě studentky 2. ročníku se tam vydaly na jaře tohoto roku jako dobrovolnice Adry, aby pomáhaly dětem ze sociálně slabých rodin. Jejich vyprávění bylo zajímavé a pro některé velmi překvapivé.  Poslední prezentace studentů byla z jejich zářijové exkurze do Říma. Prioritou zahraničního výjezdu byla návštěva sociálních zařízení. Studenti pod vedením PhDr. Květy Hurníkové a Mgr. Adély Webrové však nezapomněli navštívit i památky historického města.

Závěrečné slovo pronesla Mgr. Michaela Holaňová, vedoucí učitel teoretického vyučování a garant sekce odborných předmětů. Pozvala všechny do předvánoční Wroclavi a informovala o dalších chystaných zahraničních aktivitách školy.

Další informace