Gerontologické dny Ostrava

 

Tak jako v minulých letech proběhly i tento rok v polovině měsíce října v Ostravě Gerontologické dny. Mezinárodní konference, na které si vyměňují zkušenosti odborníci z oblasti zdravotnictví, sociální práce, psychologie.

 

Nedílnou součástí této akce je seminář pro studenty zmíněných oborů – tzv. „Studentská sekce“. Již tradičně studenti naší školy a naši absolventi na tomto semináři vystupují a informují publikum (studenty, pedagogy, odborníky) o aktivitách naší školy a o svých výstupech, které vzešly z jejich absolventských prací.

 

V letošním roce prezentovali naši studenti odborné zahraniční stáže, a to stáž v Itálii a na Ukrajině.

 

V září 2014 absolvovali někteří studenti naší školy odbornou zahraniční stáž v Itálii. O zkušenosti z návštěvy Říma se s námi podělily studentky 2.C Lenka Brecsková a Michaela Krmášová.   

 

V listopadu 2013 měly 4 studentky naší školy možnost odjet do Dětského domova v Mukačevu na Ukrajině. Tato aktivita proběhla ve spolupráci se sdružením ADRA. Studentky studijní skupiny 2.C pomáhaly s doučováním dětí a přípravou volnočasových aktivit.  Své zkušenosti v rámci studentské sekce potom prezentovaly studentky Nikola Dudková a Lucie Schmidtová.    

 

Kromě zahraničních stáží jsme prezentovali také dobrovolnické aktivity našich studentů. Se svým příspěvkem vystoupila studentka 2.B Aneta Sokolová, která pracuje pro Domovinku Siloe. Podělila se s námi o své zkušenostmi z dobrovolnictví – svůj volný čas věnuje seniorům s demencí. Druhou vystupující, která představila svou dobrovolnickou činnost byla studentka studijní skupiny 2.C Kateřina Szczyrbová, která již několik let vede pionýrskou skupinu. Pohovořila o letních táborech a také o tom, co realizaci takové tábora předchází.

 

Na jejich vystoupení navázaly svým sdělením absolventky naší školy Veronika Káňová, DiS. a Hana Kuhnovská, DiS., které seznámily přítomné se svými absolventskými pracemi. Veronika Káňová, DiS se ve své  práci věnovala posouzení kvality života mladých lidí s kombinovaným postižením. Hana Kuhnovská, DiS potom představila svou práci, které se zabývala rolí dobrovolníka při doučování romského dítěte.

 

Na závěr mi dovolte také touto cestou poděkovat studentkám i absolventkám naší školy za jejich ochotu vystoupit na konferenci. Děkuji jim také za vynikající přípravu na tuto akci a za vzornou reprezentaci naší školy. Odměnou jim jistě bylo i vstřícné publikum, které je vždy ocenilo bouřlivým potleskem.

 

Mgr. Gabriela Klosová

2014-10-24

Další informace