VOŠS  pořádala 14. 10. 2015 zajímavou minikonferenci

Vyšší odborná škola sociální uskutečnila dne 14.10.2015  zajímavou akci s názvem   „Gerontologické dny na VOŠS“ s  podtitulem„Problematika seniorů – jejich doprovázení, aktivizace.“

Myšlenka této minikonference byla věnována – „Mezinárodnímu dni seniorů.“

Hlavní téma bylo postavení a problematika nemocničních kaplanů. Tuto problematiku uvedl   a popsal poutavým způsobem detaily kaplan ThLic. Václav Tomiczek, diecézní koordinátor.     O přestávce pan kaplan uvedl vernisáž výstavy fotografií „Být na blízku“, která se touto akcí zahájila ve vestibulu školy. Tato výstava fotografií je věnována službě nemocničních kaplanů. Autorem fotografií je Filip Fojtík, dvojnásobný laureát prestižní soutěže Czech Press Photo Canon Junior Awards. Od července do září 2013 fotografoval nemocniční kaplany při jejich službě. Výstava je k dispozici v prostorách VOŠS od 14.10.2015 do 15.11.2015. Zachycuje empatické naslouchání kaplanů a snahu porozumět mnohdy těžce nemocným pacientům.

Celou akci doplnila o kulturní program studentka z obchodní akademie Michaela Kaczmarková  „Baladou o námořníku“.

Dalším tématem byla problematika „aktivizace seniorů – v Domově Korýtko.“ Tuto problematiku nám dopodrobna vylíčily paní Bc. Věra Machulová s kolegyní Boženou Valovou. Z celé řady aktivizací nás mimo jiné taky seznámily s bazální stimulací u seniorů.

Poté byla minikonference věnována problematice domácího násilí a týrání páchaného na seniorech. Mgr. Dana Kroupová, DiS. z organizace Život 90 nám popsala tuto problematiku z pohledu linky „Senior telefonu“. Kromě konkrétních čísel a grafů jsme prodiskutovali          i možnosti pomoci jak seniorům, tak lidem, kteří mají zájem pomoci.

Další příspěvek se věnoval problematice Centra sociálních služeb Poruba. Dopodrobna a velmi výstižně nás s veškerými službami pro seniory, seznámila jeho vedoucí Střediska sociálních služeb Mgr. Vladislava Ševčíková. Zkonkretizovala i možnosti odborných praxí pro studenty VOŠS.

Taky vystoupila studentka Sokolová Aneta z 3. ročníku denního studia se svým příspěvkem „Dobrovolnictví u seniorů v Domovince Siloe.“ Popsala své aktivity u seniorů. Využívá mimo jiné přitom canisterapii, hipoterapii.

Posledním příspěvkem této minikonference bylo vystoupení Mgr. Ivany Kostkové s kolegyní Mgr. Šárkou Matyáškovou na téma „Transformace, cesta ke změně“. Jednalo se o Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, přísp. org. Studenti měli možnost pochopit strukturu této organizace a rovněž dostali informace k možným praxím.

Konferencí na VOŠS jsme chtěli:

  • Upozornit na problematiku seniorů
  • Otevřít diskusi na obtížnější, tabuizované témata (problematika umírání seniorů, týrání seniorů)
  • Přiblížit činnost nemocničních kaplanů
  • Upozornit na mnoho aktivizačních činností, které se u seniorů realizují v pobytových soc. službách
  • Umožnit větší přehled studentům, kde se mohou zapojit do praxe jako dobrovolníci.
  • Představit organizaci Život 90 a Centrum sociálních služeb Ostrava.
  • Celou akci odlehčit kulturním vystoupením studentky OA.
  • Diskutovat nad svízelnými situacemi, do kterých se dostává jak klient (uživatel služby) tak i sociální pracovník.
  • Seznámit studenty i pedagogy s transformací služeb pro osoby se zdravotním postižením – Čtyřlístek.
  • Vytvořit v budově VOŠS prostor k vzájemnému poznávání, setkávání a předávání zkušeností.

Děkujeme všem, kdo na ni vystoupili. V předsálí bylo v průběhu akce nachystané občerstvení, které připravilo Občanské sdružení pro školu.

 

Minikonference trvala přes tři hodiny a byla určena studentům denního studia 1. a 2. ročníků.

Doufáme, že se akce líbila a těšíme se na další setkání.

Mgr. Adéla Webrová

Program ke stažení zde

Fotogalerie zde

Další informace