Aktivizace seniorů v kontextu vzdělávání sociálních pracovníků


Dne 19. 4. 2012 proběhla v prostorách Vyšší odborná škola sociální Ostrava na Zelené ulici za účasti předních regionálních zástupců tradiční odborná konference, která uzavřela projekt Evropského sociálního fondu s názvem Inovace vzdělávacího programu VOŠS Ostrava a rozšíření o kombinovanou formu vzdělávání. Konference kromě výsledků projektu a prvních zkušeností s inovovaným vzdělávacím programem poukázala také na nezbytnost a účinnost „proseniorských aktivit“, ať již v zařízeních zajišťujících péči o seniory nebo aktivit jiného charakteru, jako je například univerzita třetího věku. Východiskem pro konferenci se stal Rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity vyhlášený Evropskou komisí. Proto také téma, které si VOŠS pro svou konferenci vybrala, neslo název Aktivizace seniorů v kontextu vzdělávání sociálních pracovníků. Záštitu nad konferencí přijal biskup Diecéze ostravsko-opavské Mons. František Lobkowicz, neboť Biskupství prostřednictvím charit nebo skrze Centra pro rodinu a sociální péči věnuje seniorům nemalé úsilí. Pozvání na konferenci a zdravici při jejím zahájení pronesla Jaroslava Wenigerová, poslankyně Parlamentu ČR. Více než stovka účastníků z řad sociálních pracovníků, odborníků na sociální práci, pedagogů, studentů, partnerů školy a přednášejících ocenila jak účelnost praktického vzdělávání žáků v sociální oblasti (cíl projektu), tak i odbornou úroveň pedagogů a spolupracujících organizací, kteří se svými odbornými názory přispěli k inovaci vzdělávacího programu dle potřeb praxe. Celý pestrý program přednášek se uskutečnil v zázemí multifunkčního konferenčního sálu školy, který byl propojen s malebným předsálím, kde při bohatém občerstvení si účastníci mohli nejen vyměnit zkušenosti a poznatky, ale i prohlédnout novou expozici Galerie Svět věnovanou významnému rodákovi kraje Sigmundu Freudovi. Jarní aktivitu školy lze závěrem hodnotit jako velmi zdařilou a přínosnou.2012-akvizice s...
2012-akvizice senioru-001 2012-akvizice senioru-001
2012-akvizice s...
2012-akvizice senioru-002 2012-akvizice senioru-002
2012-akvizice s...
2012-akvizice senioru-003 2012-akvizice senioru-003

Další informace