Dejme dětem rodinu

 

Dne 22. 11. 2012 se uskutečnila konference v rámci kampaně "Dejme dětem rodinu", která upozorňovala na problematiku dětí, jež nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině. Cílem této konference bylo informovat odbornou a laickou veřejnost o náhradní rodinné péči, jejich formách a možnostech využití služeb, které v rámci dané oblasti poskytují státní instituce a nestátní neziskové organizace. Dalším cílem bylo oslovit případné zájemce o náhradní rodičovství a motivovat je pro výkon pěstounské péče.

.

Další informace