Vyšší odborná škola a občané

Vyšší odborná škola sociální v Ostravě připravila na 25. duben 2013 tradiční odbornou konferenci, pro kterou si v letošním roce zvolila příznačný název Ruku v ruce s občany. Problematiku občanů si vybrala proto, že letošní rok byl vyhlášen Evropskou unií jako Evropský rok občanů. Konference, byla založena na sdílení zkušeností a odborné diskusi, s cílem poukázat na to, jak oblast sociální práce významnou měrou přispívá k informovanosti občanů v oblasti jejich práv při řešení nelehkých životních situací. Své příspěvky přednesli již tradičně odborníci na sociální práci, představitelé organizací, účastníci z řad sociálních pracovníků, studenti a partneři školy. Konferenci podpořilo také Eurocentrum Ostrava, zřízené při odboru informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR. Pestrý program přednášek a odborná diskuse se uskutečnil v zázemí multifunkčního konferenčního sálu školy. Ten je propojen předsálím se školní galerií, kde si účastníci mohli neformálně vyměnit zkušenosti a poznatky, občerstvit se, prohlédnout si novou expozici fotografií Lucie Petrůjové z Centra pro rodinu a sociální péči o. s. a ve stáncích prezentujících rukodělnou činnost neziskových organizací a sociálních zařízení zakoupit něco na památku. Věříme, že zdařilá jarní aktivita Vyšší odborné školy sociální byla pro všechny účastníky konference přínosná a obohacující.

 

 

Další informace