ZAHRANIČNÍ ODBORNÁ STÁŽ ŠPANĚLSKO 11.9. - 19.9. 2017

Studenti i v letošním roce se zúčastnili odborné zahraniční stáže do Španělska.  Po cestě tam jsme měli 9 hodinovou přestávku v Monaku. Měli jsme možnost se podívat do věhlasného kasina, vidět knížecí palác a zorientovat se ve všech hlavních částech Monaka. Prošli jsme se přístavem plným luxusních jachet. A kdo chtěl, tak se mohl vykoupat v Ligurském moři. Po devítihodinové přestávce jsme se posunuli autobusem do Nice. Dvě hodiny jsme trávili na večerní promenádě podél moře. Přes noc jsme se posunuli již do Španělska. Nejdříve jsme navštívili městečko Figueras, kde jsme si prohlédli Muzeum zdejšího rodáka, největšího španělského i světového surrealistického malíře Salvadora Dalího. Natolik nás uchvátilo mistrovo umění, že dvě hodiny, strávené v tomto muzeu se nám zdálo, jako by nic. Plni dojmů jsme se posunuli do městečka Pineda de Mar. Jedná se o půvabné městečko s cca 30 000 obyvateli, které je přímo u moře v části Španělska Katalánsko. Ve zdejším městečku jsme navštívili rovnou tři sociální instituce. První byla radnice města, kde nás srdečně přijali sociální pracovnice společně se zdejším starostou. Vysvětlili nám, v čem tkví terénní sociální práce v této oblasti a jak spolupracují s místní radnicí. Potom jsme se přesunuli do zařízení  MARPI, které se věnuje mentálně postiženým klientům. Nejdříve jsme si vyslechli detailní výklad s prezentací o jejich nabízených službách, potom jsme prošli zařízením. Viděli jsme klienty, jak pracují v nejrůznějších dílnách. Měli jsme možnost vidět piktogramy a další formy komunikace s nimi. Veškeré činnosti si názorně zaznamenávali na tabuli. Vše bylo přehledné pro snazší orientaci jejich klientů. Provedli nás budovami, ale i zahradou, sportovním areálem a místy, kde se klienti starají o nejrůznější zvířata, z nichž vyrábí základní produkty pro prodej. Druhý den jsme v tom samém městečku navštívili rezidenci pomáhající seniorům převážně s Alzheimerovou demencí. Jedná se o velice útulné zařízení, které nabízí pestrý program svým klientům.  Někteří klienti společně s námi vyslechli výklad naši paní průvodkyně. Zaujala mne pasáž o dobře zorganizovaném dobrovolnictví, které funguje se zdejšími školami. Senioři byli rádi, že měli společný program s námi. My jsme se tak dozvěděli, jak v Katalánsku mají zajištěnou péči o seniory.

Další den jsme celý strávili v Barcelóně. Viděli jsme ty nejdůležitější památky jako např.

Barcelona –  La Sagrada Família – Gaudí, Park Gúell, olympijský stadion, fotbalový stadion, několik domů ve stylu Gaudiho architektury - Casa Batlló, La Pedrera, dále potom Gotickou čtvrť.

V průběhu pobytu Pinede de Mar jsme jeden z večerů trávili ve stylu Španělského večera. Popíjeli jsme sangrii a společně se španělskými profesionálními tanečníky jsme se nechali unést španělskými rytmy. Na zpáteční cestě jsme ještě navštívili aquapark a delfinárium v Malgrtu de Mar.

Po cestě zpět  jsme měli 9 hodinovou přestávku v Avignonu. Hned ráno jsme viděli Pont D´Avignon, Papežský palác (Place du Palais). Taky jsme mohli načerpat atmosféru Provence.

Organizátor akce: PhDr. Hurníková Květa, Mgr. Webrová Adéla.

Foto z akce

Odborná sociální stáž studentů VOŠ v Holansku (2016)

Podzimní zahájení školního roku 2015/2016 bylo pro mnohé studenty Vyšší odborné školy sociální v Mariánských Horách trochu netradiční. Spolu se svými učiteli v polovině září vycestovali studenti denního, dálkového i kombinovaného studia do zahraničí na odbornou sociální stáž. Tentokrát navštívili Holansko – hlavní město Amsterodam, dále Haag, Rotterdam, zastávku věnovali také návštěvě malebného města Naardenu, místa posledního odpočinku J.A. Komenského.

Obsah stáže byl pro všechny zúčastněné velmi zajímavý. Studenti si mohli prohlédnout velké množství památek, které města nabízela, získali i řadu zajímavých informací z oblasti sociální práce, rozšířili si i možnost konverzace v jazyce anglickém.

Návštěvou odborných zařízení se dověděli nové informace o sociálním systému v Holansku, o fungování nestátní organizace zabývající se systémem péče o postižené a staré občany, nestátní organizace pečující o migrující obyvatele a osoby společensky nepřizpůsobené. Odborné stáže mají svůj důležitý význam, přispívají studentům k rozšíření poznatků v oblasti sociální práce a sociální službě, umožnují studentům srovnávat systém zařízení v zahraničí a u nás, pomáhají jim vnímat odlišnosti a hledat zajímavé poznatky, které budou moci jednou uplatnit sami ve své vlastní odborné práci na svém pracovišti.

K zajímavým památkám navštívených měst patřil Královský palác v Amsterdamu, Dům Anny Frankové, Galérie, Rembrantův dům, studenti zhlédli v Haagu Mezinárodní soud, měli možnost se projet lodí na graftech, shlédnout květinovou burzu v Aalsmeeru, navštívit Skanzen Zaanse Schans, ochutnat sýry na blízké farmě a další památky. Společné s učiteli si prohlídli Muzeum Jana Amose Komenského v Naardenu, kapli, ve které jsou uloženy ostatky významného učitele, který prožil velmi těžký život a jeho pouť byla zakončena v Amsterodamu a ostatky uloženy v kapli v Naardenu.

Studenti navštívili i zajímavé odborné stáže. V organizaci Cordaan, zabývající se péči o občany staré a postižené, měli možnost si vyslechnout zajímavou přednášku sociální pracovnice o organizaci, jejím provozu i aktivitách pro klienty, společně si prohlédli pracoviště i prostory určené k terapeutickému programu. Další zajímavá odborná stáž čekala studenty v Rotterdamu, zde navštívili Pauluskerk, protestanskou církev, která v kostele církve provozuje Denní a pobytové centrum pro uprchlíky a osoby sociálně nepřizpůsobené. Studenti získali cenné informace ze systému péče o uvedené typy klientů, informace o systému péče a dávek pro občany. Zajímavým zakončením sběru nových informací byla také návštěva Českého centra v Rottedamu, kde studenti získali informace o systému prezentace kultury, výchovy a vzdělávání Česka v zahraničí.

Odborná sociální stáž studentů VOŠS v tomto roce byla obzvlášť zajímavá, přinesla jim nové poznatky z historie i z oblasti sociální práce.  Studenti uvedené poznatky z oblasti sociální práce budou moci hodnotně uplatnit v odborných seminářích ve škole, ale i ve vlastní odborné praxi po ukončení studia.

Zpracovala: PhDr. Květa Hurníková, Mgr. Adéla Webrová (VOŠS)

 

 

Odborná zahraniční stáž studentů VOŠS v Itálii

 

Ve dnech 23. – 28. září 2014 proběhla odborná zahraniční stáž studentů VOŠS v Itálii. Předmětem stáže byla návštěva odborných sociálních zařízení v Římě, seznámení se sociálním systémem Itálie, prohlídka historických památek, zlepšování jazykových konverzací studentů. Program byl pro studenty zajímavý a svým obsahem velmi pestrý.

Odborný program byl v tomto roce orientován na seznámení se s obsahem a náplni práce nestátních organizací. Studenti navštívili Centrum pro socializaci „Raggio Di Sole“, které věnuje pozornost potřebám občanů s mentálním i fyzickým handicapem. Cílem této organizace je poskytnout podporu lidem, kteří o službu požádají, nabídnout jím odbornou, kvalifikovanou péči.  Služba je nabízená v celodenním stacionáři, kde pracuje tým vyškolených odborníků, služba je nabízená i rodinám klientů. Studenti zde měli možnost si zařízení prohlédnout, pohovořit s odbornými pracovníky.

Studenti dále navštívili nestátní Domov pro seniory „La Villa dei Nonni“, který poskytuje 24hodinovou péči seniorům nad 60let. Domov představuje záruku klidného, šťastného a spokojeného života seniora, který je obklopen jak péči odborníků, tak i vlastní rodinou. Do zařízení mohou docházet dle přání členové rodiny, s rodinným příslušníkem trávit v kruhu klientů svůj čas, společně se obohacují o prožitky i příjemně prožijí spokojené chvíle v prostředí otevřené komunikace a vzájemné pohody. Studenti v tomto zařízení si mohli prohlédnout prostory, ubytování, mohli hovořit s klienty i jejich rodinnými příslušníky.

Do programu stáže byla dále zahrnuta prohlídka historických památek Říma, Florencie a Benátek. Studenti si tak měli možnost prohlédnout Citta di Vaticano, hlavně Basiliku di San Pietro,  Kapitol, Forum Romanum, Památník Viktora Emanuella II, Pantheon, Colosseum, prošli se po náměstí Piazza Navona, po Španělských schodech, zastavili se u Fontány di Trevi.  V programu byla i projížďka lodí po řece.

Na zpáteční cestě v podvečer byla v programu také kratší zastávka Benátek, studenti se prošli malými uličkami plnými obchůdku, zastavili se u dominanty Chrámu Sv. Marka, shlédli Canal Grande i další mosty, pod kterými se ve večerních hodinách projížděly gondoly s návštěvníky města.

Odborná stáž byla pro všechny zúčastněné velmi zajímavá, přijeli jsme obohaceni o mnohé poznatky z odborné oblasti, ale i s mnohými fotozáběry, se kterými se rádi pochlubíme na připravované výstavě k naší stáži.

 

Zpracovaly: PhDr. Květa Hurníková (učitelky VOŠ), Mgr. Adéla Webrová

 

Fotogalerie zde

Návštěva jižní Francie - stáž studentů VOŠS

Studenti denního, dálkového i kombinovaného studia Vyšší odborné školy sociální v Ostravě Mariánských Horách spolu se svými učiteli navštívili ve dnech 7. 9. 2015 – 12. 9. 2015 francouzskou Riviéru.

V průběhu týdne měli možnost navštívit odborná sociální zařízení, ale také se procházet po známých letoviscích a načerpat tak atmosféru klidu, pohody, odpočinku.

Ze zajímavých oblastí studenti navštívili Monako, prohlédli si Knížecí palác, přístav se spoustou krásných jachet a lodí, Monte Carlo, historickou část města a měli možnost vstoupit do casina.  Prohlédli si Nice, navštívili známé letovisko Saint Tropéz i Cannes, kde se pravidelně koná filmový festival. Pobřeží Cannes měli možnost vidět i ze vzdálenějšího pobřeží Lerinských ostrovů. Cestou zpět byla plánována i zastávka v italské Veroně, kde měli možnost shlédnout třetí největší arénu v Evropě.

Z odborných stáží studenti navštívili „Hospital Privé Geriatrique Les Sources“ která poskytuje komplexní péči o seniory ve věku nad 60 let. Měli možnost na společné besedě získat informace o provozu organizace, systému péče a samotné zařízení v doprovodu prohlédnout. Viděli tak nejen ubytovací prostory pro klienty, ale seznámili se také se systémem odborné péče na pracovištích – balneologii, rehabilitaci, kinezioterapii a další pracoviště. Dalším zajímavým zážitkem pro studenty byla návštěva dětské kliniky - „Fondation Lenval Hopitaux Pediatriques de NICE CHU LENVAL“, která poskytuje komplexní péči pro děti od prenatálního věku do dospělosti. Studenti se dozvěděli, jaká péče probíhá v jednotlivých odděleních, co je v programu stěžejní a měli možnost se setkat se sociální pracovnicí daného komplexu, která přiblížila svoji náplň práce a popsala aktuální úkoly, kterým se v současné době musí věnovat (otázky migrujícího obyvatelstva apod.).

Odborná stáž byla pro studenty svým obsahem velmi bohatá, zajímavá, studenti si přivezli četné poznatky, které jistě uplatní v procesu školní výuky i ve svém dalším profesním životě.

PhDr. Květa Hurníková a Mgr. Adéla Webrová
pedagogové VOŠS

 

 

Výsledek odborné stáže - Ukrajina

Ve školním roce 2012/2013 začala VOŠS blíže spolupracovat s dobrovolnickým centrem ADRA o. s. Frýdek–Místek. Kromě studentů, kteří aktivně pomáhají a pracují ve svém volném čase s potřebnými lidmi v Moravskoslezském kraji, měly také první 4 studentky možnost s organizací ADRA o. s. vycestovat na Ukrajinu. Zde po dobu čtrnácti dnů pracovaly (v rámci odborné praxe) na letním táboře pro děti z  dětského domova a internátní školy v Mukačevu. Studentky 2. ročníku denního studia zde připravovaly a vedly, spolu s dalšími dobrovolníky, celodenní programy pro ukrajinské děti. K velmi úspěšným aktivitám patřila např. „Talent show“, „Sportovní olympiáda“, „Pohádkový den“ nebo „Strašidelná noc“. Studentky získaly a využily jedinečnou možnost prokázat svou samostatnost, iniciativu, ale také ochotu spolupracovat, komunikovat a nacházet řešení dílčích situací. Při plánování aktivit se potom projevila také jejich kreativita, pedagogický talent a jistě také schopnost překonávat nepohodlí.

Dle vyjádření hlavního koordinátora tábora Graciána Svačiny bylo nasazení studentek do práce příkladné a dívkám se podařilo vytvořit hodnotný a přínosný program. Z celé stáže si studentky nepřivezly jen zkušenosti a dojmy, ale také vzpomínku na nové malé kamarády, za kterými se chystají opět vycestovat.

A možnost vycestovat na Ukrajinu se otevírá i dalším studentkám a studentům VOŠ. V listopadu 2013 budeme opět vybírat 3 – 4 studenty, kteří pojedou do Mukačeva pomáhat. Občanské sdružení pro školu studentům přispívá na cestovné.

Mgr. Gabriela Klosová

Další informace