Odborná exkurze do Anglie

V termínu od 15. 9. 2013 do 20. 9. 2013 naše škola již tradičně uspořádala odbornou zahraniční exkurzi. Letos jsme cestovali do Londýna. Místa v autobuse doplnili studenti z Ostravské univerzity. Organizaci a vedení celé akce neměl na starosti nikdo jiný než PhDr. Květa Hurníková aMgr. Adéla Weberová.

Jeli jsme pohodlným komfortně vybaveným autobusem. Cesta byla velmi dlouhá. Ve Francii jsme se nalodili na trajekt a zdolali kanál La-Manche. Některé spolužačky z toho houpání na moři příliš nadšené nebyly a tuto část cesty dodnes považují za nejsilnější zážitek z Anglie.

Pět dnů v zahraničí možná na první pohled nevypadá jako dostatečná doba pro poznání „nové země“. Na začátku jsem vůbec neměl ponětí, co všechno se dá poznat za tak krátkou dobu.

Během stáže jsme navštívili tři sociální instituce. První z nich byla Children Families Across Borders (Děti a rodiny přes hranice). Jde o charitativní organizaci, jejímž hlavním úkolem je zajištění náhradní rodiny dětem, u kterých je to potřeba (např.: když jsou děti ohroženy újmou na zdraví; bylo s nimi obchodováno apod.).

Další instituce se nazývala ISLINGTON - Day service for older people(Denní stacionář pro seniory). V této organizaci se celodenně starají o občany Spojeného království, kteří jsou starší 60 let a žijí sami. Realizovaná služba pro seniory se téměř neliší od našich denních stacionářů.

Třetí a poslední navštívená instituce, sídlící ve stejné budově, se jmenovala ISLINGTON- Support for Adults with learning Disabilities (Podporapro dospělé se specifickými problémy v učení). Zde se pracuje s handicapovanými klienty podle individuálního plánu. Pro práci využívají terapeutické dílny, muzikoterapii a arteterapii. Klienti nacvičují pod vedením odborníků sebeobsluhu a účastní se celé řady dalších aktivit.

Součástí naší „výpravy“ byla rovněž prohlídka historických památek. Viděli jsme Big Ben, London Eye, Tower Bridge, St. Paul´s  Catedral, Westminster Abbey a mnoho dalších. Bylo jich tolik, že i naše nohy protestovaly.

Přes útrapy z cestování a náročný program jsme byli velmi rádi, že jsme toho tolik viděli. Odvezli jsme sinezapomenutelné zážitky a spoustu fotografií. Studentům, kteří budou mít možnost účastnit se zahraniční stáže i napřesrok, doporučuji, aby určitě jeli, stálo to za to.

Autorem článku je student 3. B VOŠS Marek Olejník

Další informace